Vítáme Vás na internetové prezentaci společnosti UNIVERSITAS s.r.o.

Kuchar

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc

Firma UNIVERSITAS s.r.o. se dlouhodobě věnuje otázkám aplikované sociologie, zejména výzkumné činnosti a poradenství v nejrůznějších oblastech:

  • sociologické výzkumy společenských problémů (např. sociální služby, pocit bezpečí) řešené standardními i nestandardními metodami, a to i na regionální úrovni
  • výzkumy veřejného mínění na reprezentativních vzorcích
  • výzkumy sociálního klimatu v organizaci, pracovních podmínek a spokojenosti zaměstnanců, firemní kultury
  • mikrosociologické analýzy pracovních skupin

Disponujeme stálou tazatelskou sítí na celém území České republiky a kromě výzkumu nabízíme jako dlouholetí učitelé sociologie činnosti: konzultační - expertizní - přednáškové

Burianek

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc

                      Telefon, fax: 281972182 - Email: kuchar@universitas.cz, burianek@universitas.cz               Created by Jeseniky.org 2009