Zachovat jazyky i kulturu etnik Latinské Ameriky pomůže projekt koordinovaný MU

Za posledních 50 let zanikly v Latinské Americe desítky jazyků. Aby se alespoň některé z nich zachovaly, vznikl projekt EPSULA. Mezinárodní projekt koordinovaný Masarykovou univerzitou je jedním ze dvou vítězných projektů pro oblast Jižní Ameriky, který od Evropské unie získal grant.

Článek původně vyšel v Magazínu M.

Latinská Amerika je velmi pestrá i díky domorodým etnikům a jejich kulturní a jazykové rozmanitosti. Domorodé jazyky však postupně například v Brazílii začíná vytěsňovat španělština či portugalština. Důvod je zřejmý – vlivem globalizace mladá generace stěhující se do měst používá španělštinu mnohem více, a domorodé jazyky tak pozvolna zanikají. Velké množství původních jazyků už tímto způsobem nenávratně zmizelo a nezbylo po nich vůbec nic. Většina domorodých etnik totiž mnohdy nemá vlastní písmo a tím pádem ani literaturu.

Aby se aspoň některé domorodé jazyky podařilo zachovat, vznikne díky tříletému grantu z EU s podporou 9,4 milionu korun vícejazyčný portál EPSULA (Educational Portal for Sustainable Cultural Diversity in Latin America). Na jeho vzniku spolupracuje Masarykova univerzita s dalšími šesti univerzitami z Ekvádoru, Salvadoru, Španělska a Finska.

Portál pomůže nejen uchovávat jazyky pro budoucí generace, ale zároveň bude sloužit také jako zdroj výukových materiálů primárně určených studentům španělštiny a turistického ruchu. Navíc bude představovat i cennou databázi pro jazykovědce či antropology.

Nápad vytvořit portál měla lektorka MU Athena Alchazidu, která se celý život specializuje na Latinskou Ameriku. „V té době jsme také spolupracovali s kolegy z univerzit v Ekvádoru a Salvadoru na společném virtuálním kurzu a spolupracovali jsme také na různých projektech, v rámci nichž vznikla řada audio a videonahrávek z domorodých komunit. Velmi dobře jsme si s kolegy uvědomovali, jak nesmírně cenné jsou tyto materiály vzhledem k tomu, jak rychle jazyky mizí, a od toho už to byl jen krok k nápadu promyslet specializovaný projekt,“ vysvětluje koordinátorka projektu Barbara Staffolani z Centra jazykového vzdělávání.

Zapojení univerzit z Ekvádoru a Salvadoru

Do projektu jsou zapojeny dvě univerzity z Ekvádoru a dvě ze Salvadoru. Všechny čtyři latinskoamerické univerzity budou v následujících měsících navštěvovat domorodá etnika a zaznamenávat nejen jejich jazyk, ale také každodenní rutinu, tradice a zvyky, náboženské obřady i ústní slovesnost, mýty a příběhy předávané z generace na generaci. Nasbírané záznamy se poté převedou do psané podoby a přeloží do španělštiny, aby byl zachován i význam sdělení.

„Díky projektu tak vznikne unikátní soubor autentických dokumentů mapujících hmotné i nehmotné dědictví původních obyvatel. A musím říct, už se velmi těším na výsledek. Latinskou Ameriku navštěvuji již pěknou řádku let, pokaždé je to úžasný zážitek pozorovat život místních obyvatel a sledovat je při práci,“ vysvětluje Athena Alchazidu.

Partnerské univerzity budou natáčet hned několik domorodých etnik. Ta, která žijí na území Ekvádoru a Salvadoru, se od sebe velmi liší. Například téměř osmnáctimilionový Ekvádor se vyznačuje velkou kulturní a etnickou diverzitou a na jeho území žije celkem čtrnáct původních etnik. Ekvádorští partneři mají prozatím v plánu zpracovat materiály vztahující se k pěti z nich. Naproti tomu v šestimilionovém Salvadoru jsou pouhá tři domorodá etnika, takže tam se projekt pokusí zachytit všechna.

Pomoc s udržitelným cestovním ruchem

Zpracované nahrávky poté latinskoameričtí partneři poskytnou evropským partnerům z Česka, Finska a Španělska a ti z nich budou na online portálu EPSULA vytvářet vzdělávací moduly, metodické i pracovní listy a další výukové materiály určené především pro latinskoamerické instituce.

„Tyto materiály budou sloužit nejenom univerzitám, ale také dalším institucím, například cestovním agenturám, neziskovým organizacím a dalším subjektům podporujícím udržitelný rozvoj v odloučených lokalitách, hlavně pomocí cestovního ruchu. Naším cílem totiž je, aby se díky projektu vytvořilo větší propojení mezi místními komunitami a organizacemi a orgány veřejné správy tak, aby vznikl funkční model rekvalifikačních kurzů a školení pro práci s latinskoamerickým kulturním dědictvím v místech, kde se vytrácí know-how a kde jsou příležitosti pro obyvatele velmi limitované,“ vysvětluje koordinátorka projektu Barbara Staffolani.

Projekt si tak mimo jiné slibuje i to, že pomůže zlepšit problémy sociálního vyloučení příslušníků etnik, kteří se přestěhovali za prací do velkých měst, kde ale často kvůli problémům se začleněním končí u alkoholu a drog. Těmto jedincům chce projekt pomoci s rekvalifikací a posléze je zapojit do udržitelného turismu a zaměstnat je jako průvodce pro turisty navštěvující domorodé komunity.

Materiály představí i výstava v MZM

Projekt bude mít také přesah do Brna a na Masarykovu univerzitu. Některé materiály získané během projektu představí příští rok výstava uspořádaná společně s Moravským zemským muzeem na téma „Tisíc tváří Amazonie“. Další vzdělávací a osvětové programy chystá MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, v plánu je také série popularizačních přednášek, workshopů a besed ve spolupráci s Cervantesovým institutem v Praze.

S autentickými materiály se setkají i studenti MU, lektorky CJV mají v plánu začlenit je do výuky v kurzech zaměřených na reálie zemí Latinské Ameriky, případně i předmětech španělštiny jako cizího jazyka.

Projekt EPSULA odstartoval březnovým kick-off meetingem v Santa Aně, druhém největším městě Salvadoru, kam zamířili i čtyři zástupci z Masarykovy univerzity. „Věříme, že náš projekt má velký potenciál pro rozvoj a naši iniciativu vítají i samotní zástupci etnik. A velmi je těší, že se o jejich kulturu a způsob života zajímáme a chceme je zachovat pro další generace,“ dodává Barbara Staffolani.