Odborníci a odbornice budou na MENDELU diskutovat o hodnocení kvality výuky na českých vysokých školách

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách a fungování rad pro vnitřní hodnocení budou hlavními tématy veřejné konference, kterou na Mendelově univerzitě v Brně pořádají společně MENDELU, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova. Dvoudenní akce se koná 30. listopadu a 1. prosince k příležitosti zakončení dvou centralizovaných rozvojových projektů: Standardy kvality výuky na českých vysokých školách a RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení. 

Program konference nabídne pět tematických bloků. „Čtvrteční program se zaměří na kvalitu výuky. Odborníci z Masarykovy, Karlovy a Ostravské univerzity představí návrh kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících, metody a nástroje evaluace kvality výuky a kolegiální zpětnou vazbu. V pátek pak budou odborníci ze zapojených vysokých škol diskutovat na téma stávající praxe a možností rozvoje rad pro vnitřní hodnocení,“ přiblížil program konference prorektor pro vzdělávací činnost a kvalitu Mendelovy univerzity v Brně Ondřej Mocek. 

„Ve čtvrtek po skončení hlavního programu v aule zveme všechny účastníky konference k neformální diskuzi na společenském večeru,“ dodala vedoucí oddělení kvality Mendelovy univerzity v Brně Veronika Marková.

Zájemci a zájemkyně o účast na konferenci, která se koná v aule v budově rektorátu na Mendelově univerzitě v Brně, se mohou registrovat na webu k akci.