Chytré nemocniční lůžko týmu z Univerzity Hradec Králové získalo cenu Technologické agentury ČR

Projekt Inteligentní zdravotnické lůžko pro pacienty v kritickém stavu vědců z Přírodovědecké fakulty UHK (PřF UHK) získal ocenění Technologické agentury ČR v kategorii Business. Spolupracovali na něm spolu s českou firmou Linet.

Lůžko monitoruje stav pacienta pomocí senzorů a umí včas odhalit riziko vzniku proleženin. Pak navrhne i preventivní opatření, které (v některých případech) také samo vykoná. 

„Unikátní software a algoritmus, který jsme vyvinuli, tak usnadňuje zdravotním sestrám péči o pacienty. Ta může být náročná právě v případech, jako byla pandemie covidu-19, kdy byla nemocniční oddělení značně přetížená,“ popisuje Filip Studnička, řešitel vítězného projektu, a dodává, že lůžko pomáhá i prakticky. Svým pohybem usnadňuje sestrám manipulaci při polohování pacientů.  

 „Toto ocenění je pro nás velmi důležité i v kontextu toho, že jsme v porovnání s jinými mladá fakulta. Přesto se nám podařilo najít ten správný směr a tím je právě aplikovaný výzkum, který budeme i nadále rozvíjet,“ uzavírá Jan Kříž, děkan Přírodovědecké fakulty UHK. 

Technologická agentura ČR vyhlašovala letos ceny již podesáté. Ze 36 finalistů vybírala vždy jednoho vítěze v kategorii Business, Partnerství, Governance a Společnost.