Odborný asistent se zaměřením na španělskou jazykovědu

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity
vypisuje výběrové řízení č. j. OU-51186/25-2023 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta se zaměřením na španělskou jazykovědu na 100% pracovní úvazek na katedře romanistiky

Požadavky:

 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru španělský jazyk;
 • výzkumné a pedagogické zaměření na španělský jazyk a španělskou aplikovanou lingvistiku;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru (s důrazem na publikace v časopisech s IF/Scopus) za posledních 5 let;
 • potenciál k dalšímu akademickému růstu;
 • zkušenosti se zapojením do grantových a vědeckovýzkumných projektů vítány;
 • EU research level – R2 - Recognized;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost španělského jazyka, min. na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 10–14 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Požadavky popisu pracovní náplně pracovního místa se týkají 100% pracovního úvazku a na zkrácené úvazky jsou aplikovány přiměřeně jeho výši.

Mzdové podmínky:

 • 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • 5 dní volna k léčení;
 • stravenky v hodnotě 160 Kč/den (příspěvek zaměstnavatele 88 Kč/stravenka);
 • možnost výkonu práce z domova;
 • zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 100 %, nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. září 2023, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 11. června 2023 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Personální oddělení FF OU
Ing. Alena Cibulcová
Reální 5
701 03  Ostrava

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.