Postdoc I na centru regionálních studií

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity
vypisuje výběrové řízení č. j. OU-51176/25-2023 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

1 místo neakademického pracovníka – postdoc I na 50% pracovní úvazek na centru regionálních studií

Požadavky:

 • do 5 let od získání titulu Ph.D.;
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v humanitním oboru umožňujícím studium regionů (zvláště multietnických a multikulturních) v kulturních souvislostech a interdisciplinárním záběru (česká, německá, polská literatura, historie regionů, jazyky regionů, etnologie apod.);
 • publikační činnost v daném oboru/oborech;
 • zkušenost s řešením grantových projektů výhodou;
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • předpoklady pro účast na kolektivních projektech;
 • EU research level – R2 - Recognized;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky (alespoň dva z požadovaných jazyků na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, zbylé dva na úrovni B1):

 • znalost anglického jazyka;
 • znalost českého jazyka;
 • znalost německého jazyka;
 • znalost polského jazyka.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Postdoktorand se podílí na samostatném řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v rámci konkrétního projektu, na iniciaci dalších výzkumných projektů nebo projektů smluvní spolupráce menšího rozsahu (např. juniorské granty), na spolupráci ve výzkumném týmu a se zahraničními výzkumníky, na aktivní publikační činnosti podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, na zajišťování financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu). Postdoktorand se může podílet na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech nebo po souhlasu vědecké rady fakulty jako školitel v doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací).

Požadavky popisu pracovní náplně pracovního místa se týkají 100% pracovního úvazku a na zkrácené úvazky jsou aplikovány přiměřeně jeho výši.

Mzdové podmínky:

 • 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • 5 dní volna k léčení;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 50 %, nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. září 2023, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled nejvýznamnější publikační činnosti (uchazeč doloží 5-10 svých publikačních výstupů souvisejících se zaměřením na region, které považuje za nejdůležitější).

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do
11. června 2023 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Personální oddělení FF OU
Ing. Alena Cibulcová
Reální 5
701 03  Ostrava

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.