Ředitelka / ředitel Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium

Rektorka Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
ředitelka / ředitel Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium

Pracoviště: Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy
Název funkce: ředitelka / ředitel
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024 (předpokládané funkční období: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028)
Lhůta pro podání přihlášky: do 20. 10. 2023

Požadavky na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
  • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
  • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
  • morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky uchazeče:

Přihláška a její přílohy se podává písemně v českém nebo v anglickém jazyce. K přihlášce přiložte:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
  • přehled dosavadní praxe,
  • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
  • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášku se všemi náležitostmi doručte nejpozději do 20. 10. 2023 v listinné podobě na adresu Personální oddělení CERGE Univerzity Karlovy, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – ředitelka/ředitel CERGE UK“ nebo v elektronické podobě na e‑mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů formou vyhodnocení přihlášek komisí pro výběrové řízení. Ve druhém kole komise provede s vybranými uchazeči pohovor, který je na odůvodněnou žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Každý uchazeč bude řádně vyrozuměn, zda byl na základě výběrového řízení přijat, či nikoliv.
Výběrové řízení může být opakováno či zrušeno či opakováno.
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvedenou pozici.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnujících vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí dva měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. Dále Vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování.