Ředitel Matematického ústavu Univerzity Karlovy

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Koordinace práce Matematického ústavu Univerzity Karlovy, koordinace přípravy studijních plánů a vědecké činnosti, vedení personální agendy, správa rozpočtu a materiálového vybavení a personální rozvoj pracoviště.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V předmětu zprávy je třeba uvést kód místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Kvalifikace

  • Jmenování profesorem nebo docentem v matematických oborech, výzkumná a pedagogická praxe v oborech pěstovaných na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky

Zveřejněno: 2023-10-30
Nástup dle dohody: Ne
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 4 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Neformální e-mail