Vedoucí výzkumné skupiny JUNIOR v oblasti výzkumu nádorové biologie

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky vypisují výběrové řízení na pozice excelentních vědeckých pracovníků

vedoucí výzkumné skupiny JUNIOR

v oblasti výzkumu nádorové biologie ve společné Teranostické laboratoři

Laboratoř je mezinárodním centrem biomedicínského výzkumu, které sídlí na Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK v Praze 2, U Nemocnice 5. Jsme součástí Národního onkologického ústavu, financovaného Národním plánem obnovy (NÚVR, https://www.nuvr.cz/) - dosud největším projektem akademického onkologického výzkumu v ČR. Oba hostitelské ústavy v současné době zahrnují řadu výzkumných skupin, které se snaží porozumět náročným otázkám v oblastech molekulární medicíny, biologie nádorových onemocnění, buněčné signalizace, oprav DNA a stability genomu, embryonálních a pluripotentních kmenových buněk a bakteriální genetiky a genomiky.

Máme silné vazby s rozsáhlou klinickou základnou pražských fakultních nemocnic. Podílíme se na vedení několika doktorských programů relevantních pro biomedicínské vědy.

V současné době hledáme nového vedoucího výzkumné skupiny JUNIOR, který by se chtěl profesně i osobnostně rozvíjet a založit vlastní výzkumnou skupinu v oblasti neuroonkologie.

Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit:

 • rozvíjet výzkumnou strategii včetně plánování strategie lidských zdrojů, rozpočtů, potřeb vybavení atd.;
 • provádět nezávislý výzkum a publikovat špičkové vědecké publikace;
 • získávat dalších finančních prostředků pro výzkumnou skupinu (žádosti o granty/soutěže);
 • řídit členy týmu a pečovat o jejich kariérní rozvoj.

Úspěšný uchazeč by měl:

 • být výzkumným pracovníkem, který získal doktorát nebo jeho ekvivalent během posledních 8 let (s ohledem na možné relevantní přerušení kariéry);
 • mít významnou publikační činnost v daném oboru, která odpovídá juniorské fázi kariéry (alespoň jedna publikace prvního autora s IF nad mediánem oboru);
 • mít významnou mezinárodní vědeckou praxi delší než 6 měsíců;
 • být schopen předložit vlastní atraktivní vědecký projekt s potenciálem uspět v mezinárodní soutěži během období, na které mu byla udělena podpora Národního ústavu pro výzkum rakoviny

Specifická kritéria:

 • dlouhodobé zkušenosti v oblasti výzkumu rakoviny doložené související publikační historií;
 • historie výzkumu by měla ukazovat na schopnost žadatele provádět výzkum v dané oblasti.

NÚVR nabízí možnost získat:

 • příležitost začít kariéru jako vedoucí pracovník a vést vlastní výzkumnou skupinu;
 • rozmanitou a náročnou práci ve vynikajícím výzkumném prostředí;
 • pracovní smlouvu na 3 roky s možností prodloužení ve výši 1,0 s nástupem možným ihned
 • profesionální tým a příjemné pracovní podmínky;
 • interakce s předními vědci v inspirativním mezinárodním prostředí;
 • služby Welcome office pro vybraného kandidáta.

Místo a lhůta pro podání přihlášky: strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti (v anglickém nebo českém jazyce), kopie diplomů a dokladů o vzdělání přijímá Úsek lidských zdrojů 1. LF UK v elektronické podobě na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 8.12.2023 12 hod.

Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.