Post-doc specialist in digital humanities

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

výzkumník/výzkumnice v oboru digital humanities

Pracoviště: Centrum raně středověkých studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 1,0

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2024 nebo dle dohody - 30. 6. 2028

Počet otevřených pozic: 1

Uzávěrka přihlášek:  13. 12. 2023

 

Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vypisují výběrové řízení na pozici specialisty/specialistky na digital humanities se zaměřením na politologii či historické vědy. Pozice se vypisuje v rámci čtyř a půl letého OP JAK projektu „Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury (RES-HUM)“ s registračním číslem CZ.02.01.01/00/22_008/0004593, řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Pozice se vypisuje na plný úvazek (40 hodin týdně). Úspěšný/úspěšná uchazeč/uchazečka nastoupí na pozici od 1. ledna 2024 nebo co nejdříve po tomto datu.

 

Předpokládaná náplň práce:

 • provádět výzkum zaměřený na koncipování a implementaci nástrojů digital humanities v interdisciplinárním diskurzu a výzkumné praxi
 • koncipovat a implementovat interdisciplinární projektovou databázi obsahující heterogenní data (vizuální, textová, materiální, biologická, technická aj.)
 • vytvářet (ve spolupráci s odborníkem na databáze) multimediální platformu sloužící k diseminaci výsledků interdisciplinárního výzkumu širší veřejnosti
 • prezentovat a publikovat výsledky výzkumu v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech a na dalších platformách (články, prezentace na konferencích, přednášky pro širokou veřejnost apod.)
 • přispívat k výzkumným aktivitám Centra raně středověkých studií a Ústavu archeologie a muzeologie

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené Ph.D. vzdělání v posledních 7 letech před nástupem na projekt;
 • významná mezinárodní zkušenost (za posledních 5 let alespoň 2 roky strávené Ph.D. studiem v zahraničí nebo na výzkumné pozici v zahraničí s min. úvazkem 0,5)
 • publikační činnost, za poslední 3 roky minimálně dva publikační výstupy v periodikách registrovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus
 • významná zkušenost v oboru digital humanities a politologii či historických vědách
 • profesní zaměření na roli digital humanities a politologie či historických věd v interdisciplinárním výzkumu
 • specializace na historii a mediální diskurz (eventuálně včetně nových médií a role digital humanities v tomto diskurzu)
 • znalost teoretických východisek a praktická zkušenost s existujícími výzkumnými infrastrukturami a nástroji oboru digital humanities
 • praktická zkušenost s vytvářením a implementací databází, ideálně v oblasti kulturního dědictví
 • výborná písemná a mluvená znalost anglického jazyka
 • schopnost jasně formulovat výsledky výzkumu
 • schopnost přípravy mezinárodního výzkumného projektu (např. ERC Starting Grant)
 • zkušenost s výzkumnými projekty výhodou
 • schopnost práce v mezinárodním a interdisciplinárním týmu

Pracovní prostředí 

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award
 • práce v dynamickém mezinárodním a interdisciplinárním prostředí
 • výhodné umístění fakulty v centru města: možnost parkování v garáži fakulty

Zaměstnanecké benefity

 • 6 týdnů dovolené, pružná pracovní doba s možností částečně využívat práci z domova pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, možnost umístit Vaše dítě do dětské skupiny Elánek v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 13. 12. 2023 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe (včetně informací o zapojení do výzkumných grantů)
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • přehled vědecké a publikační činnosti
 • dva referenční dopisy

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.
Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 549 49 5227

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Centrum raně středověkých studií 
Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách pracoviště: https://www.earlymedievalstudies.com/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres, Docent in Church History, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ústav archeologie a muzeologie
Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách pracoviště: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.