Výzkumný pracovník – asistent v projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Výzkumný pracovník – asistent v projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu
(DigiWELL, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583), výzkumný záměr č. 3  Personalizované digitální intervence pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu, výzkumná aktivita č. 3.4 Rozvíjení intervencí sociální práce přispívajících ke snižování digitální exkluze

Pozice: Výzkumný pracovník – asistent

Typ systemizovaného místa: Výzkumník I

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 2 úvazky, každý na 30 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá, tj. do 30. 6. 2028 (po dobu trvání projektu)

Mzdové podmínky:

 • dle platného mzdového předpisu OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno: český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně,
 • započaté studium doktorského studijního programu sociální práce, příp. sociální politika
 • znalost anglického jazyka (na úrovni B2)
 • aktivní publikační činnost
 • aktivní zkušenost s výzkumnou činností v oblasti sociální práce
 • předpoklady pro rozvoj samostatné vědecko-výzkumné činnosti

Popis pracovního místa:
Výzkumný pracovník – asistent bude:

 • podílet se na sběru kvalitativních dat (u cílové skupiny seniorů a ohrožených dětí), jejich zpracování a analýze;
 • pracovat pod vedením výzkumného pracovníka – seniora;
 • spolupracovat ve výzkumném týmu s dalšími výzkumníky včetně zahraničních;
 • dílčím způsobem se podílet na vybraných publikačních výstupech;
 • podílet se na diseminaci získaných poznatků o intervencích sociální práce přispívajících ke snižování digitální propasti mezi odborníky z aplikační sféry a vzdělávacích institucí.

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • rofesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání.

Přihlášky
Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 15. 12. 2023.
První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Fakulty sociálních studií si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.