Asistent se zaměřením na metody a technologie pro behaviorální zdraví

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • asistent se zaměřením na metody a technologie pro behaviorální zdraví

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na metody a technologie pro behaviorální zdraví
 • Typ systemizovaného místa: asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně

oponování a vedení závěrečných prací). Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4 až 6 hodin týdně v semestru. Aktivně se podílí ve spolupráci se svým mentorem na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage

Předpokládaná výše úvazku

 • 0,5

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání II. stupně v oblasti kinantropologie, psychologie nebo souvisejícím oboru
 • probíhající vzdělání III. stupně v oboru kinantropologie výhodou
 • znalost metod sběru dat v oblasti behaviorálního zdraví, především intenzivních longitudinálních dat
 • znalost statistických metod a zpracování intenzivních longitudinálních dat
 • zkušenost s formulací dotazníkových šetření, jejich administrací a zpracováním dat
 • zkušenost s výukou v oblasti behaviorálního zdraví, psychologie sportu nebo související oblasti
 • zkušenosti z mezinárodních výzkumných projektů výhodou
 • zkušenosti s interdisciplinárním výzkumem (především se zaměřením na uživatelský výzkum, technologie) výhodou
 • angličtina B2

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. 11. 2022, popř. dle dohody

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
 • doklady o dosažené kvalifikaci

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 7. 10. 2022 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.