Vedoucí katedry české literatury a literární vědy

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

vypisuje výběrová řízení na obsazení míst vedoucích kateder:

- výběrové řízení č. j. OU-104977/25-2022 – vedoucí katedry české literatury a literární vědy;

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru;
 • jmenování profesorem nebo docentem, případně vědecká hodnost Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru;
 • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe;
 • publikační činnost v oboru;
 • schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ;
 • EU research level – R2 – Recognized, případně R3 – Established/R4 – Leading (research group);
 • organizační schopnosti;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb. (zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971; od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení).

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Předpokládaný termín zahájení výkonu funkce:

 • 1. 11. 2022, popř. dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled odborné publikační činnosti;
 • koncepce rozvoje katedry a studijních programů dle požadavků uvedených ve struktuře odpovídající příloze „Projekt rozvoje pracoviště“;
 • čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 13. října 2022 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Výběrové řízení se bude konat 20. října 2022. Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.