PhD pozice – Laboratoř pro výzkum aterosklerózy

Institut klinické a experimentální medicíny
Centrum experimentální medicíny
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy

Ph.D. pozice – Laboratoř pro výzkum aterosklerózy

Nabídka postgraduálního studia v doktorském studijním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.

Témata dizertačních prací:

  1. Analýza nutrigenetického ovlivnění dyslipidemie a obezity na rozsáhlém populačním vzorku.
  2. využití analýzy volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statiny a u pacientů se srdečním selháním před a po transplantaci srdce. Na našem pracovišti je prováděno široké spektrum molekulárně biologických metod, samozřejmostí je kvalitní přístrojové vybavení. Výzkumná činnost je zaměřena na detekci genetických variant kandidátních genů zapojených do progrese civilizačních onemocnění, primárně kardiovaskulárních onemocnění či diabetes. Dále se zaměřujeme na analýzu cirkulujících markerů v plazmě (microRNA, cfDNA), genové exprese a změny epigenetických markerů (regulace telomer, metylace DNA) ve vztahu k predikci po-transplantačních komplikací či porovnání efektu léčby u pacientů s aterosklerózou a se srdečním selháním.

Přihlášky do PGS studia nutno podat viz Pokyny k přijímacímu řízení - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)).

Uchazeči nabízíme:

  • Zajímavou práci na špičkovém, vysoce specializovaném pracovišti ve zdravotnickém zařízení ČR.
  • Po zapracování zkrácený úvazek
  • Po osvědčení osobní finanční ohodnocení
  • Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
  • Zaměstnanecké benefity

V případě zájmu kontaktuje prosím:
vedoucího laboratoře doc. Ing. Jaroslava Hubáčka CSc., DSc.
(e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.:261 363 379)
nebo
RNDr. Danu Dlouhou Ph.D.
(e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 261 365 187)