Kandidátem na děkana Filozofické fakulty UHK byl znovu zvolen afrikanista Jan Prouza

Akademický senát Filozofické fakulty UHK (FF UHK) zvolil ve čtvrtek 18. května 2023 v tajné volbě kandidáta na děkana. Zvolen byl stávající děkan fakulty Mgr. Jan Prouza, Ph.D. Druhou kandidátkou byla politoložka Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D. Vítěze voleb nyní do funkce jmenuje rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamil Kuča.

„Chtěl bych poděkovat všem, se kterými jsem měl a mám tu čest spolupracovat a samozřejmě také senátorkám a senátorům, jejichž projevené důvěry si moc vážím a doufám, že ji nezklamu. Rád bych také poděkoval druhé kandidátce Pavle Dočekalové za velmi kultivovanou a férovou kampaň,“ uvedl po oznámení výsledků děkan Jan Prouza, pro kterého to bude druhé volební období v řadě.

První volební období nebylo pro nového děkana vůbec jednoduché. „Hned na začátku jsme se museli vypořádat s pandemií covid-19 a jejími zásadními dopady nejen na vzdělávací systém. K tomu jsme se zvládli vystěhovat z naší budovy B na náměstí Svobody, upravit provizorní budovu ke dvouletému azylu a následně se nastěhovat zpět do zrekonstruovaných prostor. Pevně věřím, že druhé volební období už bude v tomto ohledu klidnější," dodal dr. Prouza. Hlavními prioritami pro druhé volební období budou např. podpora multioborového studia, prohlubování kvality a prestiže výukové činnosti či intenzivnější spolupráce s regionálním školstvím.

Na funkci děkanky neúspěšně kandidovala politoložka Pavla Dočekalová. „Moc blahopřeji panu děkanovi Prouzovi a přeji hodně zdaru a úspěchů ve druhém volebním období,“ uvedla po volbě doktorka Dočekalová.

Samotné tajné hlasování se uskutečnilo na 9. zasedání Akademického senátu FF UHK ve čtvrtek 18. května 2023, a to po představení navržených kandidátů, jejich volebních programů a po následné diskusi na akademické obci FF UHK. Jan Prouza získal 10 z 11 hlasů senátorů a senátorek, v jednom případě se hlasující zdržel volby.