UHK otevírá nový obor pro zájemce o vizuální kulturu a tvorbu

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové otevírá dodatečné přijímací řízení pro svůj nový studijní program Grafická a intermediální tvorba. Uchazečům o bakalářský stupeň vzdělání se tak nabízí výjimečná možnost získat znalosti z oblasti klasické i digitální grafické tvorby.

Přihlášky jsou přijímány do 12. října 2020. Přijímací zkoušky se budou konat koncem října/začátkem listopadu.

Tento obor nabízí širší možnosti vizuální komunikace prostřednictvím kombinace více médií, či přesahu grafické tvorby do tvorby prostorové, videa, nebo performance a je také otevřen průnikům mimo oblast výtvarného umění, např. k hudbě či literatuře.

Student tříletého programu Grafická a intermediální tvorba bude teoreticky i prakticky připraven pro vykonávání odborných profesí v oblasti mimoškolní pedagogiky nebo jako samostatný vizuální tvůrce, či grafik.

Absolventi budou připraveni zvládnout realizace od grafických návrhů po konečné výstupy. Uplatnit se mohou jako vizuální umělci, grafici, lektoři anebo v odděleních komunikace orgánů státní správy, samosprávy, kulturních a vzdělávacích institucí nebo neziskových organizací.

Podrobné informace o programu jsou dostupné na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/graficka-a-intermedialni-tvorba