Centrum RICAIP při CIIRC ČVUT láká zahraniční vědce

Další špičkový zahraniční vědec přišel do České republiky díky nově vznikajícímu centru RICAIP posílit výzkum na „české technice“. V červenci 2020 nastoupil na Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) odborník na počítačové vidění Torsten Sattler. Tento původem německý výzkumník, který se k nám přestěhoval ze Švédska, se rozhodl spojit svoji další kariéru s českou vědou a posunout oblast umělé inteligence (AI) a robotiky pro pokročilý průmysl.

Do tohoto léta působil Dr. Torsten Sattler na švédské technické univerzitě Chalmers v Göteborgu. Jeho hlavním výzkumným zájmem je 3D počítačové vidění se zaměřením na 3D rekonstrukci a vizuální lokalizaci. Na CIIRC ČVUT má v úmyslu vybudovat výzkumnou skupinu pěti odborníků, kteří se budou věnovat strojovému učení a 3D počítačovému vidění.

„Ukazuje se, že CIIRC ČVUT se stává atraktivním pracovištěm pro uznávané odborníky z Evropy i ze světa. Výzkumná excelence, o kterou již od počátku usilujeme, by nebyla možná bez otevřenosti, spolupráce a propojování se světem,“ poznamenává prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT a hlavní koordinátor projektu RICAIP (angl. zkratka pro „Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu“), a dodává: „Dr. Sattler naprosto splňuje všechny tyto aspekty a jsem velice rád, že po náročném výběrovém řízení nastupuje na jednu z nových tzv. tenure track pracovních pozic, kterou jsme na CIIRC ČVUT mohli vytvořit díky budování centra RICAIP.“

„Moje práce má přímé aplikace v robotice. RICAIP na CIIRC ČVUT mi nabízí možnost pracovat se skvělými vědci v oblasti robotiky a podrobněji prozkoumat možnosti propojení počítačového vidění, robotiky, rozšířené reality a umělé inteligence. Plánuji pracovat na algoritmech pro pokročilou lokalizaci a 3D rekonstrukci, které budou fungovat robustně a spolehlivě na širší škále scén a zároveň pracovat s faktem, že skutečný svět je dynamický,“ vysvětluje Dr. Torsten Sattler.

„Díky nejmodernější infrastruktuře, která je pořizována v rámci centra RICAIP, v současné době jednoho z největších projektů EU v oblasti AI a Průmyslu 4.0, bude mít Dr. Sattler velkou šanci zapojit se do projektů pro průmyslové použití,“ zdůrazňuje Dr. Tilman Becker, ředitel centra RICAIP, a pokračuje: „RICAIP dává vědcům příležitost identifikovat otevřené problémy v souvisejících oblastech a zaměřit se na vědecké směry, které mají perspektivu aplikovatelnosti výsledků.“

V posledních letech Torsten Sattler mnohokrát navštívil Prahu a rozvinul dlouhodobou spolupráci s výzkumnými týmy na CIIRC ČVUT, konkrétně se skupinami vedenými Josefem Šivicem a Tomášem Pajdlou. „Praha je pro mě atraktivní z několika důvodů. Má velmi silnou komunitu vědců zaměřených na počítačové vidění. Troufám si dokonce tvrdit, že ČVUT a CIIRC ČVUT mají jednu z nejsilnějších výzkumných skupin počítačového vidění v Evropě. Tito lidé společně s institucionálním zázemím, které poskytuje CIIRC ČVUT, jsou schopni přilákat špičkové studenty a nabízet možnost výzkumu světové úrovně. V neposlední řadě je město příjemné pro život a nabízí pohodlné a bezpečné prostředí, které je dobře napojeno na ostatní země,“ shrnuje důvody svého rozhodnutí Dr. Torsten Sattler.

Techniky 3D rekonstrukce vytvářejí 3D modely scén ze snímků pořízených kamerami a hloubkovými senzory, zatímco algoritmy vizuální lokalizace používají tyto 3D modely k určení, kde ve scéně byly pořízeny nové snímky. 3D rekonstrukce a vizuální lokalizace jsou klíčovými technologiemi umožňujícími jakémukoli typu inteligentního systému fungovat ve skutečném světě a sdílet prostor s lidmi, ať už se jedná o autonomní roboty - samořídící automobily, drony nebo dopravní prostředky - nebo systémy rozšířené a smíšené reality. Ve výzkumu došlo k významnému posunu, jak ostatně můžeme vidět například na vývoji holobrýlí pro virtuální a rozšířenou realitu. Avšak algoritmy 3D rekonstrukce a lokalizace jsou stále křehké a snadno selhávají ve složitějších prostředích, jako je například průmyslová výroba. Navíc často předpokládají, že scény jsou statické, což ale neplatí ve skutečném světě.

Před svým působením ve Švédsku se Torsten Sattler věnoval obdobnému výzkumnému tématu na Institutu vizuálních výpočtů na jedné z předních světových univerzit v oblasti technologií a přírodních věd, ETH Zürich ve Švýcarsku. Vystudoval informatiku a doktorský titul obhájil na RWTH Aachen, největší technické univerzitě v Německu a jedné z nejuznávanějších v Evropě.