Detektory záření z ČVUT se uplatňují ve výzkumu vesmíru

Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze se dlouhodobě zabývá fyzikou mikrosvěta, jehož součástí je i ionizující záření. Zkoumání složení jeho energetického spektra, směrových vektorů částic i časového rozlišení je dlouhodobý přínos ústavu do mezinárodní kolaborace Medipix/Timepix, přičemž ústav patří k jejím zakládajícím členům. Vývoj detektorů, aplikačních metod a využití zejména pixelových detektorů, patří mezi nesporné úspěchy ústavu.

V roce 2013 vznikla samostatná spin-off firma Widepix spol. s r.o. později přejmenovaná na Advacam, spol. s r.o. Pracovníci, kteří odešli z ústavu a tvoří jádro firmy, ji dnes úspěšně komerčně provozují, a to na základě dlouhodobé licenční smlouvy mezi oběma subjekty. Advacam, spol. s r.o., dodává na trh detekční systémy na bázi detektorů vyvinutých v kolaboraci Medipix/Timepix za aktivní účasti pracovníků ÚTEF ČVUT, které dále rozvíjí podle požadavků různých partnerů. Příkladem takového postupu je pixelový detektor v miniaturizované architektuře LITE, který byl vyroben ještě v ÚTEF ČVUT a NASA jej použila na ISS jako dozimetr záření. Jeho komerční rozšíření již pak pro NASA zajišťovala firma Advacam. 

Metodika využití těchto detekčních systémů pro dozimetrii v komplexních radiačních polích očekávaných ve vesmíru, je přitom v USA a v dalších vyspělých zemích chráněna dvěma společnými patenty připravenými v rámci spolupráce ÚTEF ČVUT s CERN pracovníky obou těchto institucí.

„Všechno, co jsme si experimentálně ověřili na urychlovači v CERN, nás posunulo do kosmu. Těší nás současné úspěchy firmy Advacam, které se, v návaznosti na dlouhodobé vědecko-výzkumné aktivity ÚTEF ČVUT zaměřené na vývoj hybridních pixelových detektorů ionizujícího záření, daří přenášet jako "high-tech" výrobky nalézající uplatnění v řadě oborů,“ říká doc. Ivan Štekl, ředitel ÚTEF ČVUT.

Pracovníci ÚTEF ČVUT se dlouhodobě věnují kosmickým aplikacím. Jejich detektory upravené pro náročné podmínky panující v kosmu již byly vyslány na několik družic (Proba-V v roce 2013, český VZLUSAT-1 v roce 2017, japonský RISESAT v roce 2019). V současné době připravuje ÚTEF ČVUT detekční systémy pro další kosmické projekty, např. ESA satelit GOMX-5, misi pro hledání vody na Měsíci, lunární orbitální stanici Gateway, tchajwanský satelit na oběžné dráze Měsíce. Důležitá aktivita probíhá i v rámci konsorcia EU projektu PAN pro vývoj detektoru na bázi kombinace pixelových a stripových detektorů.

Komerční aktivity firmy Advacam směrem k NASA a ESA mají velký význam pro uplatnění detektorů v kosmu a zviditelnění českých technologických firem ve světě. Je to směr, který je podporován různými vládními či mezinárodními projekty, ale především je to příležitost na spolupráci průmyslových partnerů a vysokých škol. Řada podniků již pochopila, že podpora tvořivých hlav na univerzitách ve smluvním výzkumu a spolupráci, se jim násobně vrátí. Kosmický výzkum a špičkové výrobky pro tento sektor jsou nejen výzvou, ale i mimořádnou příležitostí pro všechny.