Horizont Evropa se zaměří na lepší hospodaření s půdou, zaznělo na Národním informačním dni

V úterý 13. října hostila Česká zemědělská univerzita Nároční informační den (NID) k programům Horizont 2020Horizont Evropa pro oblast Life Sciences, který každoročně prezentuje trendy a priority společného evropského výzkumu.

Národní informační den ČZU pořádá každoročně ve spolupráci s Technologickým centrem AVČR za účasti zástupců Evropské komise. V každé členské zemi se koná ročně maximálně jedna akce tohoto typu a účastní se jí vědci z vysokých škol a výzkumných institucí, stejně jako odborníci z vývojových oddělení firem a projektoví specialisté. Na ČZU se letos konal Nároční informační den (NID) již pošesté.

Letošní NID přiblížil díky zástupkyni Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise Tereze Budňákové a jedinému českému zástupci v Mission Boardu Emilu Ciencialovi trendy a priority nového programového období.

„Výzvy v programu Horizont Evropa budou ještě více klást důraz na zcela konkrétní praktické výstupy výzkumu a inovací, a proto je důležité znát priority předem,“ řekl prorektor pro rozvoj ČZU Václav Hejnák.

„Oceňuji, že udržitelné hospodaření, zdravá výživa, ochrana životního prostředí i odpovídající reakce na změny klimatu budou hrát v novém programovém období zásadní roli,“ dodal Hejnák.  

Příkladem mohou být opatření, o nichž hovořil zástupce Mission boardu pro ochranu půdy Emil Cienciala. Ten připomněl, že 60-70 % půd v Evropských zemích je kontaminováno, cílem podporovaných aktivit bude toto procento zásadním způsobem snížit a rozvinout udržitelné metody hospodaření, včetně způsobu hnojení a ochrany před škůdci, které nebudou půdu dále zatěžovat škodlivinami.    

Pracovníci Technologického centra AV ČR také přispěli do programu konference aktuálními informaceni o přípravě programu Horizont Evropa. „ČZU je jedním z nejaktivnějších českých subjektů zejména v části Společenské výzvy Zemědělství, potraviny a bioekonomika rámcového programu. Vyzdvihla bych zejména systematickou práci směrem k motivování a ke zvyšování účastí v programech jako je Horizont 2020 a Horizont Evropa. Dalšími úspěšnými univerzitami je například také VŠCHT nebo Mendelova univerzita, ale ČZU má skutečný tah na bránu,“ dodala Naďa Koníčková, vedoucí oddělení Národního informačního centra pro evropský výzkum při Technologickém centru AVČR.

Národní informační den letos poprvé vzhledem ke koronavirové krizi proběhl v hybridní formě za účasti 90 lidí on-line, v minulosti byla osobní účast okolo 130 lidí.

NID se organizuje v rámci projektu Kancelář pro podporu mezinárodních projektů v oblasti Life Sciences. Cílem projektu je podpořit vědce při podávání nových výzkumných projektů. Původně to bylo v rámci programu Horizont 2020, nyní se díky připravovanému programu Horizont Evropa očekává intenzivnější spolupráce v evropském prostoru.

Program Horizont Evropa je ambiciózní rámcový program EU pro výzkum a inovace v letech 2021–2027. Má vést k posílení vědeckotechnické základny EU a Evropského výzkumného prostoru (EVP), ke zvýšení inovační kapacity, konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst v Evropě. Evropská komise navrhuje pro program Horizont Evropa rozpočet ve výši 100 miliard eur (2,7 bilionu korun, pozn. red.).