Zlínská univerzita chystá nový obor: Sportovní management

Nový bakalářský studijní program Sportovní management chce nabídnout studujícím Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozice manažerů sportovních klubů. Univerzita spouští aktivity spojené s akreditačním procesem, předpokládá se, že první studenty přivítá fakulta v akademickém roce 2024/2025. 

„Všichni víme, že sport je obrovským fenoménem dnešní doby, i na těchto pozicích je tedy nutné, aby měl manažer znalosti v ekonomicko-manažerských disciplínách, zejména jak komunikovat ve veřejném prostoru například při získávání sponzorů. Zkrátka, usnadní budoucímu manažerovi stát se profesionálem při vstupu do velkého světa sportu a podporovat jeho rozvoj tím správným směrem,“ objasnil profil budoucího absolventa garant Jiří Bejtkovský. 

Při plánování nového programu univerzita očekává intenzivní spolupráci se Zlínským krajem, městem Zlín, středními školami a také se Sportovními kluby Zlínského kraje i zástupci dalších sportovišť. „Právě tímto krokem významně podpoříme společenskou, neboli třetí roli univerzity, a upevníme její postavení v celém regionu,“ uvedl rektor UTB Vladimír Sedlařík.  

„Naše fakulta bude zajišťovat předměty zaměřené na ekonomiku, management a sportovní marketing. Znalosti z kinantropologie, fyziologie zátěže a následný sportovní trénink budou realizovány pod taktovkou Fakulty humanitních studií,“ vysvětlil mezifakultní spolupráci na programu děkan FaME David Tuček.

„Jsem nesmírně rád, že tento krok přichází ruku v ruce s plánem univerzity vybudovat nová sportoviště zejména pro studenty a potřeby univerzitního sportu. Věříme, že mladí lidé se sportovním zaměřením, které od dětství vychováváme, nebudou muset odcházet kvůli skloubení sportu a studia ze Zlína,“ dodal ředitel Ústavu tělesné výchovy Zdeněk Melichárek. 

Studující se mohou těšit na zajímavé předměty, které budou kombinací ekonomiky, marketingu, managementu, psychologie, mentálního koučingu, seberozvoje, sportovní fyziologie a sportovního práva. Své pozdější uplatnění by budoucí absolventi mohli nalézt jako manažeři sportovních organizací nebo trenéři či vedoucí sportovních družstev i jednotlivců. 

„Jsem nadšený ochotou sportovních klubů a vzdělávacích institucí, které podpořily spolupráci při vzniku nového studijního programu v rámci UTB. Uzavírá se tak důležitá etapa, kdy v rámci sportovních klubů můžeme doplnit nabídku středních škol se zaměřením na sport o sportovní studijní program na univerzitě. Věříme, že se nám touto cestou podaří přivést do praxe odborníky - sportovní manažery, kteří pomohou rozvíjet sport a sportovní kluby, a to nejenom ve Zlínském kraji,“ uvedl koordinátor praxí Jan Pravda.   

Přípravou a následnou realizací nového programu tak fakulta mimo jiné navazuje na již realizovaný výzkum testování populace v souvislosti se sportovními aktivitami či vyvíjení pomůcek pro handicapované sportovce. Jedná se například o projekty Technologické agentury České Republiky (TAČR) zaměřené na sladge pomůcky pro různorodé sporty, například hokej nebo cyklistiku, dále speciální vrhací stolice pro hod oštěpem či koulí. Všechny uvedené projekty našly i své uplatnění v praxi a jsou skutečně pro handicapované sportovce vyráběny. Uvažuje se dokonce o jejich využití na paralympiádách.