V Ústeckém kampusu mají novinku: venkovní amfiteátr

Univerzitní městečko, Kampus UJEP, se postupně stává centrem nejen vědy a vzdělávání, ale také kulturního a společenského života v Ústí nad Labem. Areál o rozloze cca 90 000 m2 v samotném centru krajského města se rozvíjí téměř před očima a v současné době má další novou „vychytávku“ – venkovní amfiteátr.

Myšlenka vybudování venkovního vzdělávacího prostoru se zrodila již v roce 2018. Přímo v areálu kampusu k jeho zbudování navíc vybízely venkovní svažité plochy, kterých je v kopcovitém Ústí nad Labem požehnaně.

„V úvahách o vizuální podobě venkovní učebny jsme se inspirovali slavnými starými řeckými amfiteátry, kde se scházeli nejen učenci se svými žáky a probírali celospolečenská témata. Také to byla místa vyhrazená pro setkávání lidí při kulturních, společenských a oslavných událostech,“ vysvětluje prorektor doc. Martin Novák.

Optimálním prostorem pro vybudování amfiteátru se stala plocha za objektem Červené auly, která svým svažitým terénem architektonicky připomíná zmíněný tvar s obloukovou výsečí. Na základě specifikace UJEP stran tvaru, vzhledu, počtu míst, zavedení elektrických zásuvek, osvětlení a wifi připojení byla připravena projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost inveko 4U s. r. o., (autorka Ing. arch. Helena Krobová a její tým), která respektovala požadavky univerzity na vytvoření moderního venkovního výukového a veřejného prostoru.

„Paralelně s přípravou projektové dokumentace na výstavbu Amfiteátru UJEP jsme v rámci projektu U21 – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání pořídili velkoplošnou venkovní LED obrazovku s kvalitním obrazem a úhlopříčkou 5,2 m, kterou lze ovládat přímo z notebooku, ale také z mobilního zařízení,“ doplňuje doc. Novák.

Na základě výběrového řízení byla výstavba Amfiteátru započata v srpnu 2019 a dokončena v březnu 2020.

„Zhotovitel, firma Studio Jelínek s. r. o., musela vyřešit náročné technické úkoly spočívající ve statickém zajištění svahu, jeho odvodnění a vytvoření pravidelných vícestupňových liniových oblouků včetně přívodu elektrické energie pro zásuvky a osvětlení Amfiteátru,“ popisuje prorektor dr. Zukerstein.

Na výstavbu Amfiteátru navázala také rekonstrukce zachovaných vchodových oblouků do podzemních tunelů a terénní úpravy přilehlých ploch.

„Univerzita vybudovala v Ústí nad Labem další moderní prostor, který nabízí nejen netradiční možnost výuky, ale také plný komfort pro setkávání přímo pod širým nebem,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

Amfiteátr si univerzita nenechá jenom pro sebe, v plánu jsou společenské venkovní akce a promítání také pro veřejnost. „Naším cílem je, aby se náš kampus stal veřejným místem spojeným s kultivovaným prostředím a kvalitou. Budeme moc rádi, když se sem Ústečani naučí chodit,“ uzavírá rektor.