Tři absolventi Divadelní fakulty JAMU se stali držiteli Ceny Thálie 2020

Tři absolventi brněnské akademie se stali laureáty prestižního ocenění. V kategorii Činohra získal Cenu Thálie nejen absolvent, ale dnes také pedagog DF JAMU Petr Štěpán. V kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry uspěli dva někdejší studenti Divadelní fakulty JAMU: Erika Stárková a Pavel Režný. 

Petr Štěpán získal ocenění za roli Satana v inscenaci Ztracený ráj (Zpráva o člověku) v Městském divadle Brno.

Komise shrnula a popsala jeho bravurní výkon v roli Satana v inscenaci Ztracený ráj (zpráva o člověku) takto: „Petr Štěpán předvádí v Satanovi důkladně vystavěnou studii silné a mocné bytosti, která nemá démonické rysy, naopak zosobňuje to, co je na zlu přitažlivé. S minimem vnějších prostředků a důrazem na střídání verše s civilní řečí vykresluje lehce a s bravurou bytost na hranici mezi bohémem, intelektuálem, politikem a popkulturní ikonou. Úspěchem posedlý Satan je zábavným společníkem, jehož temné stránky vycházejí najevo pouze v případě, kdy pochybuje o svém vlastním konání.“

Mezi oceněnými jsou i další absolventi Divadelní fakulty. V kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry získali cenu Thálie: 

Erika Stárková za roli Dívky v inscenaci Lazarus, Městská divadla pražská (Komedie) Praha

Pavel Režný za roli Smrti v inscenaci Elisabeth v Divadle J. K. Tyla v Plzni.