O iniciační granty VŠCHT za šest milionů je možné žádat do 15. června

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jsou aktuálně ve hře dva iniciační institucionální granty z Fondu Dagmar Procházkové, každý s finanční podporou šest milionů korun na dobu tří let. 

Výzva je určena vědeckovýzkumným pracovníkům s mezinárodní zkušeností v oblasti vědy a výzkumu, kteří získali titul Ph.D. před méně než osmi lety, nejsou zaměstnanci VŠCHT Praha a v minulosti nezískali iniciační institucionální podporu z Fondu Dagmar Procházkové. Výše přidělených finančních prostředků v každém ze dvou projektů bude dva miliony korun na každý kalendářní rok. Finance jsou určené na samostatný výzkum. 

Poslední termín pro podávání návrhů je 15. června 2023 do 15:00 SEČ. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2023.

V soutěži uspěli také Petr Kovaříček nebo Pavla Perlíková, kteří jsou aktuálně úspěšnými řešiteli prestižních projektů JUNIORSTAR Grantové agentury ČR. Úspěšné řešení vědeckého projektu slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

Další informace a pravidla naleznete na univerzitním webu.