České akademické hry se konají poprvé v historii v Českých Budějovicích

České akademické hry se letos vůbec poprvé konají v Českých Budějovicích. Ve dnech 15. až 22. června je hostí Jihočeská univerzita, zejména pak její Pedagogická fakulta. Hry byly slavnostně zahájeny na českobudějovické radnici ve večerních hodinách 15. června.

České akademické hry (ČAH) jsou největší studentskou sportovní akcí v České republice. Hry jsou organizované Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS) a konají se každoročně vždy ve spolupráci s vybranou univerzitou. Hry jsou zároveň množinou Akademických mistrovství ČR.

Více než 1 500 studentů se v jihočeské metropoli utká ve dnech 15. - 22. června 2022 o titul Akademický mistr/mistryně v celkem 20 sportech, z čehož je 13 sportů individuálních a 7 kolektivních. Sportovci poměří své síly mimo jiné v atletice, fotbalu, házené, judu, ale také třeba v kanoistice, orientačním běhu a golfu.

„Je nám velkou ctí, že spoluorganizace právě dvacátého ročníku Českých akademických her připadla na Jihočeskou univerzitu a její Pedagogickou fakultu a velmi se na hry těšíme,“ komentuje tuto významnou událost předseda organizačního výboru ČAH 2022 Michal Vančura, proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Na úvod Slavnostního zahájení vystoupil Dětský pěvecký sbor Jitřenka, který postupně provázel celý ceremoniál. Jako první promluvil rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek, který poděkoval za možnost pořádání tak významné sportovní akce, a zároveň popřál všem sportovcům mnoho štěstí. Předpokládanou účast přes patnáct set studentů vyzdvihla předsedkyně České asociace univerzitního sportu Ivana Ertlová.

Přítomné pozdravila také Radka Wildová, která ocenila, jaký je mezi vysokoškoláky zájem o sport; a také poděkovala za kvalitní spolupráci s Pedagogickou fakultou. Velkou radost z pořádání her v jihočeské metropoli vyjádřila i děkanka Ekonomické fakulty, krajská zastupitelka a zastupitelka města Dagmar Škodová Parmová. Proslovy zakončil Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic.

Další částí slavnostního zahájení byl slavnostní slib studentů a také slavnostní slib rozhodčích. Jihočeská univerzita vytvořila novou tradici akademických her, a to předávání vlajky ČAH. Děkanka Pedagogické fakulty Helena Koldová spolu s rektorem Jihočeské univerzity slavnostně předala tuto vlajku pořadatelům dalšího ročníku her, Univerzitě Palackého.

Registrace sportovců do ČAH 2022 probíhala prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na příslušných školách do 5. června. ČAH se mohou zúčastnit studenti všech akreditovaných vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu, nebo absolventi, kteří na příslušné škole řádně ukončili studium v kalendářním roce 2022. Účastnit se mohou také studenti, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 2022/2023, a to na základě dopisu potvrzující přijetí ke studiu na dané vysoké škole. 

Kompletní informace, propozice jednotlivých sportů a termíny jejich konání jsou k dispozici na webových stránkách Českých akademických her. Novinky z ČAH 2022 můžete sledovat na FB stránkách ČAH 2022