Právnická fakulta Univerzity Palackého získala Cenu Bezpečnostní rady státu

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada státu na svém červnovém zasedání. Ocenila tak dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva.

Právnická fakulta uspěla v hlavní kategorii. Cenu každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii. „Olomoucká právnická fakulta byla oceněna za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni se zaměřením na oblast osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti,“ píše se v oficiálním usnesení Bezpečnostní rady státu podepsaném premiérem Andrejem Babišem.

Za nominací fakulty stál její absolvent Jan Sedláček, který pracuje na legislativním a právním odboru ministerstva obrany, a Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti a vedoucí Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při PF UP. „Impuls k tomu, abychom zkusili o cenu usilovat, přišel od našeho absolventa Honzy Sedláčka. Velmi dobře zná aktivity fakulty v této oblasti, mnohých se osobně účastnil a zůstává spojen s fakultou nadále i jako absolvent,“ vysvětlil proděkan Martin Faix.

Odůvodnění nominace vyzdvihlo dlouhodobou profilaci olomoucké fakulty v oblasti mezinárodního práva – nabídku velkého množství volitelných předmětů k problematice bezpečnosti či práva ozbrojených konfliktů, důraz na propojení teorie s praxí, pořádání speciálních konferencí a workshopů, úzkou spolupráci s Armádou ČR, pořádání unikátního cvičení Camp Peira nebo zahájení činnosti Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo.

„Úspěchem jsou vlastně absolventi jako kolega Sedláček. Vybavený vědomostmi a dovednostmi z právnické fakulty cíleně hledal uplatnění a v současnosti působí v oblasti bezpečnosti státu. Ocenění je tak pro nás důkazem, že se nám daří plnit poslání právnické fakulty jako vzdělávací instituce připravující odborníky pro oblast bezpečnosti a mezinárodního práva, ale také, že práci děláme dlouhodobě dobře,“ uvedl Martin Faix.

Získání ceny těší také děkana fakulty Václav Stehlíka. „Odráží dlouholetou práci akademiků naší fakulty, zejména pak kolegů v rámci katedry mezinárodního a evropského práva a katedry politologie a společenských věd. Poděkování patří nejen proděkanu Faixovi, který je v čele týmu věnujícího se bezpečnostním otázkám a mezinárodnímu humanitárnímu právu, ale i všem, kteří se v této oblasti angažují. Koneckonců aktivity a trvalý zájem fakulty na výzkumu této problematiky vyústily v loňském roce v otevření Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo – CIHOL. Pevně věřím, že reflexe práce ve formě prestižní ceny bude pro kolegy dalším povzbuzením,“ okomentoval úspěch děkan.

Cenu Bezpečnostní rady státu v hlavní kategorii vedle právnické fakulty letos získal generálporučík Radovan Procházka a redakce časopisu Obrana a strategie. Ve studentské kategorii pak bylo uděleno čestné uznání Marku Radostovi za disertační práci Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě.