Slavnostní zahájení provozu rekonstruované auly Hudební fakulty JAMU

Hudební fakulta JAMU oficiálně představila svůj opravený akusticky vyhovující prostor. Po náročné rekonstrukci děkanka fakulty prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. slavnostně zahájila provoz zdejší auly.

„Podařilo se vyřešit dlouhodobé problémy s akustikou sálu, emise zvuku tady nebyla rovnoměrná,“ komentovala hlava fakulty proměnu slavnostního auditoria. Ta je především slyšet, i když došlo také k vizuální proměně sálu. Na jeho zadní straně přibyly akustické difuzory vyostřující zvukový obraz i přesnější zvuk prostoru. Došlo také k úpravě stropního podhledu a zdejších dřevěných i kovových nosníků za využití dutin. Stop sálu vedle dvou stávajících křišťálových lustrů byl osazen novými ledkovými technologiemi umožňujícími mj. plynulé stmívání a také rovnoměrnější distribuci světla.

„Mnohem zřetelněji slyším, co hraji. Zvuk se neslévá jako dříve,“ uvedla po svém vystoupení klavíristka Kateřina Potocká, která přítomným ve vylepšených podmínkách zahrála Smetanovu skladbu. Studentku v krátkém programu posléze doplnilo klarinetové kvarteto, které demonstrovalo moderní akustiku sálu mj. na skladbách Bizeta a Gerschwina. O vizuální proměnu auditoria, které fakultě propříště umožní všechny koncerty pořádat právě zde, se postaraly také závěsy z těžkého sametu a instalace zatemňovacích závěsů z tvrdého kartonu v oknech. „Dříve jsme tady trpěli třeba při mnohahodinových talentových zkouškách, tak velký byl akustický tlak sálu. Hukot se zcela ztratil,“ poznamenal při slavnostním otevření pianista a profesor umělecké akademie Jan Jiraský. Děkanka Willi poděkovala zástupci firmy AVT Group a všem přítomným zaměstnancům školy, kteří se na náročné rekonstrukci podíleli.