Nový rektor JAMU Petr Michálek byl slavnostně inaugurován

Do funkce rektora JAMU byl při slavnostním shromáždění akademické obce v pátek odpoledne oficiálně uvedený MgA. Petr Michálek. Inaugurace se za přítomnosti patnácti rektorů či prorektorů tuzemských vysokých škol uskutečnila v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU.

„Chci se při této slavností příležitosti především přihlásit k baťovské tezi, která v podstatě určuje veškeré mé další kroky. Ta teze zní: Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe. Proto budu směrovat Janáčkovu akademii múzických umění především ke kvalitě, což mimo jiné znamená otevřít se světu tedy překračovat hranice – prostorové, časové, myšlenkové,“ uvedl při svém vystoupení Michálek. 

Při osmdesátiminutovém ceremoniálu se také rozloučil a svoje funkční období uzavřel předcházející rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý, který ve svém projevu postavil umělecké akademie na roveň ostatním vysokým školám a vnímá je jako specifické dílny či laboratoře, v nichž je zkoumáno umění. A skrze toto zkoumání lze podle něj poznávat svět. Jako emeritnímu rektorovi školy bylo profesoru Oslzlému předáno vyobrazení insignie Janáčkovy akademie múzických umění. Nastupující rektor Michálek složil slavnostní slib a převzal od svého předchůdce insignie příslušející jeho úřadu, především rektorské žezlo jakožto odznak pravomoci nad celou akademickou obcí. Od emeritního rektora Oslzlého pak Michálek přijal také slavnostní rektorský límec s portrétem Leoše Janáčka jako symbolem tradice a důstojnosti nejvyššího akademického úřadu JAMU.

„Jistě, čtyři české umělecké školy jsou v mnoha ohledech specifické, ale já zde veřejně deklaruji, že JAMU bude mít pod mým vedením ambici být na mapě českého vysokého školství sebevědomým hráčem. Jsem totiž přesvědčen, že i malá univerzita, jako je ta naše, může nabídnout cosi zásadního,“ uvedl dále v inauguračním projevu Michálek a navázal tak vlastně i na slova svého předřečníka Oslzlého. Odstupujícímu rektorovi v úvodu svého slavnostního projevu Michálek upřímně poděkoval za jeho velkorysé, pečlivé a nesmírně noblesní předání funkce, ale především za jeho mnohaletou práci pro Janáčkovu akademii múzických umění. V tomto byl Michálek zcela zajedno s rektorem Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., který vystoupil na úvod celého akademického obřadu jako předseda České konference rektorů. 

Mezi dalšími vzácnými hosty inaugurace se objevila náměstkyně ministra sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. a ředitelka odboru vysokých škol Mgr. Karolína Gondková. V přední řadě divadelního sálu zasedla také primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková nebo ředitelé pražského i brněnského Národního divadla prof. MgA. Jan Burian a MgA. Martin Glaser.

„Vyzývám celou akademickou obec k tomu, abych byl se svým týmem kontrolován, kritizován, ale i inspirován, vtahován do rozhovoru. Apeluji na studentky a studenty, aby se vší odpovědností, která je s tím spojená, říkali nahlas, co si myslí. Za sebe dodávám, že nikdy a priori neodmítnu žádný jejich podnět. Na to vám dávám svou ruku,“ zakončil svoje vystoupení nový rektor, kterého při veřejném zasedání 9. prosince 2021 zvolil Akademický senát JAMU nadpoloviční většinou hlasů a na jehož návrh jej koncem letošního ledna jmenoval prezident republiky Miloš Zeman rektorem brněnské akademie pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.