Přišel čas udělat z doktorandů zaměstnance univerzity?

Možnost, že by se doktorští studenti stali zaměstnanci univerzit, nyní zvažují některé instituce v Británii a v USA. Výhody tohoto uspořádání se nedávno dostaly do centra pozornosti po završení reforem ve Švédsku.

Díky změnám ve švédských zákonech, které zavádějí do praxe předvolební slib švédské sociálnědemokratické strany z roku 2014 ohledně zrovnoprávnění pracovních podmínek doktorandů a zaměstnanců univerzit, má teď naprostá většina doktorandů na své instituci status zaměstnance, a nikoli studenta.

Na celém světě je běžné, že doktorandi plní ve výzkumu a výuce podobné povinnosti jako akademičtí pracovníci, které univerzita zaměstnává, nedostává se jim ale stejných výhod. Status zaměstnance by pro ně mohl znamenat například získání nároku na nemocenskou a rodičovskou dovolenou a na důchod.

Univerzitám by to mohlo přinést výhody v podobě většího zapojení doktorandů do výzkumu a lepší dohled nad tím, jak postupují v psaní své doktorské práce. Pokud by ale instituce začaly s doktorandy zacházet stejně jako se zaměstnanci, znamenalo by to pro ně i vyšší výdaje.

V některých evropských zemích, jako je například Norsko, Dánsko, Německo a Nizozemsko, je běžné, že jsou doktorandi bráni jako zaměstnanci, a ne jako studenti. Ve zbytku světa to ale zdaleka pravidlem není.
Ve Švédsku už není možné používat k financování doktorského studia studijní granty, které dříve zajišťovaly doktorandům v denní formě studia příjem ve výši 15 500 švédských korun (asi 40 000 korun) až na 12 měsíců. Změny se ale ve Švédsku neodehrály přes noc. I před zavedením nového zákona bylo zaměstnání doktorandů nejčastější formou jejich financování.

Anna Ilar, předsedkyně asociace doktorandů při švédské asociaci univerzitních učitelů a výzkumných pracovníků, uvedla, že většina institucí začala zavádět opatření na zlepšení pracovních podmínek doktorandů už před několika lety. „Procento nově zapsaných doktorandů financovaných prostřednictvím studijních grantů proto během posledních let dramaticky pokleslo,“ vysvětlila. Přibližně dvě třetiny doktorandů nově zapsaných v roce 2015 byli zaměstnanci svých univerzit.

V USA teď některé univerzity svým doktorandům umožňují vstup do odborů, které se mohou zasadit o lepší pracovní podmínky. Podle Kenta Holsingera, prorektora pro magisterské a doktorské studium na Univerzitě v Connecticutu, vedly nedávné změny na univerzitě k tomu, že někteří doktorandi a magisterští studenti teď mají dvojí status studenta a zaměstnance. Dochází k tomu tehdy, když doktorandi na univerzitě učí nebo provádí výzkum a jsou pracovně zařazeni jako takzvaní „graduate assistants“, což v praxi znamená, že je mohou zastupovat odbory.

Jak profesor Holsinger dále uvedl, někteří akademičtí pracovníci mají za to, že pokud budou postgraduální studenti bráni jako zaměstnanci, „ohrozí to mentorský vztah mezi učitelem a studentem, který je těžištěm celého doktorského programu.“ Dodal ale, že podle názoru jiných je ochrana, kterou zaměstnanecký vztah studentům poskytuje před zneužíváním jejich práce, důležitá: „Domnívají se, že výslovné záruky, například ohledně minimálního platu a dovolených, poskytnou studentům spolehlivé informace, na jejichž základě mohou dělat příslušná rozhodnutí ve svém osobním životě.“

Profesor Holsinger nicméně také připomenul, že dvě třetiny studentů, kteří na univerzitě pokračují v doktorském nebo magisterském studiu, nemají ve výuce ani výzkumu žádné povinnosti a zůstávají proto studenty.
Ve zbytku Spojených států je situace nejasná. Mluvčí americké rady institucí nabízejících magisterské a doktorské studium (US Council of Graduate Schools) řekla, že většina univerzit tradičně považuje postgraduální studenty v první řadě za studenty, protože doktorské studium v USA zahrnuje i absolvování předmětů, nejen výzkum, a dodala: „Svou roli tu hraje pestrá mozaika federálních a státních zákonů: podle zákona Fair Labor Standards Act federálního ministerstva práce, daňového úřadu Internal Revenue Service a ministerstva školství jsou postgraduální studenti jednoduše studenti, zatímco nezávislá vládní agentura National Labor Relations Board se nedávno rozhodla, že je bude považovat za zaměstnance. Americké instituce se stále ještě snaží rozklíčovat důsledky tohoto posledního rozhodnutí, které je v rozporu s jinými federálními směrnicemi v této záležitosti. Interpretace, ke kterým dojdou, se mohou lišit v závislosti na zákonech jednotlivých států.“

Co se týče Británie, Queen Mary University of London v roce 2015 oznámila, že zvažuje převedení doktorandů na zaměstnance. Přestože od té doby nedošlo v této oblasti k žádnému zásadnímu pokroku, rektor univerzity Simon Gaskell řekl, že je „i nadále přesvědčený, že z dlouhodobého hlediska je to to správné řešení“.

Profesor Gaskell má za to, že „vysokoškolský sektor potřebuje nějaký čas, aby si na tuto myšlenku zvykl,“ a že stávající systém doktorandských stipendií a dodatečných odměn za výuku je „jednoduše zastaralý“. „Potřebujeme se dostat do situace, kde je mezi výzkumníkem usilujícím o titul Ph.D. a univerzitou řádný smluvní vztah,“ dodal.

Zaměstnanecká smlouva pro doktorandské studenty by znamenala změnu v daňových odvodech, kterou je třeba prozkoumat, a profesor Gaskell připouští, že, by toto řešení mohlo být pro univerzity dražší než stávající systém. Náklady ale pro něj podle jeho vlastních slov nejsou hlavním hlediskem: „Pro mě je klíčové uznání toho, že za velkou částí našeho výzkumu stojí práce doktorských studentů.“

Podle Denise Cuthbert, zástupkyně prorektora pro výzkum, výuku a vývoj na RMIT University v Austrálii, si australští doktorandi často stěžují na to, že nejsou dostatečně zapojení do výzkumných komunit na univerzitách. „V našem případě není problém postavený tak, jestli jsou doktorandi zaměstnanci nebo studenti, ale spíš jde o to, jestli jsou dostatečně zapojení do výzkumu a jestli je jejich zapojení na dostatečně vysoké úrovni,“ říká.

2017 Times Higher Education. All rights reserved. Publikováno na základě dohody o spolupráci s Times Higher Education, přeloženo magazínem vysokých škol Universitas. Článek v angličtině naleznete zde. / Republishing based on partnership between Times Higher Education and Universitas magazine. 2017 THE, all rights reserved. You will find the article in English on the website www.timeshighereducation.com.