Antibiotická rezistence je velká hrozba. Jak ji zastavit bude řešit nová platforma

Rezistence vůči antibiotikům se ve všech částech světa nebezpečně zvyšuje. Jak ji zastavit, nebo aspoň zpomalit, budou řešit odborníci a odbornice z nově vznikající České platformy antibiotické rezistence (CZEPAR), která si klade za cíl sdružovat odborníky z akademické sféry, praktické medicíny, firemního sektoru a státní správy.

Odhaduje se, že bez zásadních opatření může kolem roku 2050 umírat na antibiotickou rezistenci až 10 milionů lidí ročně. To bude více než na jakoukoliv jinou nemoc včetně rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Řešení tohoto problému však neleží jen na bedrech lékařů a pacientů. Přístup "One Health”, tj. „Jedno zdraví“, popisuje vzájemnou provázanost zdraví lidí, zvířat a životního prostředí a zdůrazňuje spolupráci mezi odborníky z těchto sektorů.

Boj s antibiotickou rezistencí vyžaduje multidisciplinární týmy expertů z oblasti humánní a veterinární medicíny, mikrobiologie a environmentální technologie. Cílem vznikající České platformy antibiotické rezistence (CZEPAR) je sdružovat odborníky z akademické sféry, praktické medicíny, firemního sektoru a státní správy.

Jak dosáhnout pokroku v řešení této globální hrozby? Jaké jsou trendy a plány na úrovni Evropské unie a co to znamená pro Českou republiku? S jakými výzvami se potýkají lékaři, veterináři a environmentální inženýři? To vše se dozví příchozí na semináři 17. května.