Akademici budou po roce opět diskutovat o novele VŠ zákona

Před rokem nabyla účinnosti novelizace zákona o vysokých školách. Rozsáhlá norma se však ještě plně nepromítla do fungování škol. Právnická fakulta Masarykovy univerzity proto pořádá už druhou konferenci věnovanou této novele.

„Chceme přispět k rozvoji českého vysokého školství poskytnutím informačního zázemí a prostoru pro diskuzi nad velmi aktuálními otázkami, které s sebou přinesla loňská novela zákona o vysokých školách,“ uvedla odborná garantka konference Veronika Smutná.

Letošní ročník zaměřili organizátoři na otázky zajišťování kvality či rozhodování o studentech a uchazečích. Akademikům, zástupcům vedení vysokých škol i fakult a dalším zájemců nabídnou také informace o dopadech novely, a to zejména v oblasti právní a v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání. „Přínosem konference je i vytvoření prostoru pro setkání osob působících na obdobných pozicích na různých vysokých školách a jejich případná spolupráce,“ podotkla Smutná.

Konference se bude konat 7. a 8. září na Právnické fakultě MU v Brně a kapacita 300 lidí je už naplněná. Záštitu jí dalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.