V Jihlavě mají dva drony, zatím hlavně monitorují atmosféru

Už více než rok mohou díky povolení k provádění leteckých prací vědci i studenti z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě využívat dvě bezpilotní kvadrokoptéry. Katedra technických studií díky nim monitoruje spodní vrstvy atmosféry, další možností využití je třeba i pro monitorování dopravy a snímkování lesních porostů.

„Na začátku loňského roku nám pak povolili provádění leteckých prací, což lze dle aktuální legislativy považovat za nejvyšší úroveň oprávnění v rámci provozu bezpilotních letadel,“ vysvětluje Karel Dvořák z Katedry technických studií, který je současně pilotem několika kategorií dospělých letadel a leteckým instruktorem.

Škola drony aktuálně využívá především k interním výzkumům spodních vrstev atmosféry a fotogrammetrickému snímkování s cílem přispět k rozšíření funkcionalit Geografického informačního systému. Mezi další možností využití lze zařadit např. monitorování dopravy za účelem optimalizace dopravních systémů, nebo snímkování lesních porostů v rámci výzkumu metod lesního hospodaření.

V létě kvadrokoptéry snímkovaly například specifické lesní porosty v oblasti Žďárských vrchů. Systémy využívá škola i v několika společných projektech se středními školami a na letních vědecky zaměřených táborech pro mládež.

„Za nejzajímavější aktivity v oblasti interního vývoje a provozu systémů lze považovat výzkum navigační výkonnosti a dynamických charakteristik bezpilotních letadel pro plnění konkrétních letových úkolů. Naměřená data využíváme pro tvorbu a zpřesňování simulačních modelů, které následně podporují vývoj nových systémů a jejich částí. Vývoj dílčích zařízení pro bezpilotní systémy je předmětem řešení řady bakalářských prací v oblasti počítačových systémů, informatiky a aplikované techniky, tedy programů, které je možné u nás studovat,“ dodal Dvořák.

Novým fenoménem je sportovní využití dronů na soutěžích mezinárodní úrovně; jde o populární odvětví leteckého modelářství, sledující zejména technologické trendy. Na VŠPJ se aktuálně kompletuje dron, který je technicky konkurenceschopný i pro soutěžení. Technické i provozní zkušenosti konstruování a létání se soutěžními drony se promítají do dílčích úloh vlastního vývoje. Provozovatelem dvou bezpilotních systémů se Vysoká škola polytechnická Jihlava stala prostřednictvím Katedry technických studií v roce 2017. Evidovány má dva dálkově řídící piloty. Na základě řízení úřadu pro civilní letectví, podobném jako u schvalovacích postupů velkých letadel, byla dvěma provozovaným kvadrokoptérám přidělena rejstříková značka a uděleno povolení k provozu.