Obnovené vyšetřování smrti Jana Masaryka potvrdilo závěry týmu ZČU

Kriminalisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR došli k závěru, že na základě dostupných faktů nelze potvrdit ani vyvrátit žádný z možných způsobů úmrtí bývalého ministra zahraničních věcí ČSR Jana Masaryka, k němuž došlo v noci z 9. na 10. března 1948. Zatímco podle předchozího šetření z let 2001–2003 byl bývalý československý diplomat zavražděn, nyní kriminalisté připustili, že příčinou smrti mohla být sebevražda. Skoro rok a půl trvající vyšetřování tak potvrdilo závěry týmu výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni.

Jan Špička z výzkumného centra NTC a absolvent Fakulty strojní ZČU Martin Čermák se otázkou smrti Jana Masaryka zabývali více než dva roky. Dospěli přitom k závěru, který byl v rozporu s výsledky posledního vyšetřování z roku 2003, podle nichž byla jednoznačnou příčinou vražda vystrčením nebo vyhozením z okna, a to minimálně jednou osobou.

„S využitím exaktních metod jsme došli k tomu, že sebevraždu rozhodně nelze vyloučit a že je reálnou variantou Masarykova úmrtí. A pokud se jednalo o vraždu, musela proběhnout jinak, než jak ji popisovalo poslední vyšetřování,“ je přesvědčen Jan Špička.

Badatelé vycházeli z archivních zdrojů a dostupné literatury. Získali kromě jiného fotodokumentaci, klíčové výpovědi, schémata a původní pitevní protokol. Těžištěm jejich práce však bylo vlastní měření v Černínském paláci v Praze a v laboratořích ZČU, a to s využitím biomechanických modelů a počítačových simulací.

Čermák se Špičkou prokázali, že před pádem stál Jan Masaryk na vnější římse v prostoru mezi okny Černínského paláce asi 1 metr od okraje otevřeného okna koupelny. Dále zjistili, že nebylo zapotřebí vnější síly útočníka, aby jeho tělo bylo nalezeno ve vzdálenosti 2,9 metru od zdi druhého nádvoří, a konečně, že způsob vraždy vyhozením nebo vystrčením z okna se jeví jako značně nereálný.

V říjnu 2019 proto podali oba kolegové na Městské státní zastupitelství v Praze podnět k obnovení vyšetřování, který doplnili obsáhlou odbornou studií se svými závěry.

Jejich podnět přitom nebyl jediný, kterým se kriminalisté zabývali. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v pátek 5. března vyšetřování odložil s tím, že žádný z možných způsobů smrti bývalého československého diplomata nelze potvrdit ani vyvrátit. Kriminalisté tak připustili, že příčinou smrti mohla být sebevražda. Současně také konstatovali, že varianta násilného vyhození Jana Masaryka z okna se jeví „s pravděpodobností hraničící s jistotou jako nereálná“.