Postdoktorand(ka) na Fyzikálním Ústavu UK, Ultrarychlá spektroskopie molekulárních systémů

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Uchazeč se bude podílet na vývoji a aplikaci metod fluorescenčně detekované ultrarychlé spektroskopie a mikroskopie ve skupině Pavla Malého. Pozice je financována z projektu Primus 2024, „Variability of molecular nanosystems in time- and spectrally-resolved fluorescence microscopy“ (PRIMUS/24/SCI/007). Nabízíme dobře vybavenou laboratoř, příležitost realizovat vlastní nápady, konkurenceschopný plat a inspirativní prostředí. Možnost prodloužení smlouvy po vzájemné dohodě.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru ke dni nástupu. Výborná znalost angličtiny. Zkušenosti s ultrarychlou spektroskopií a fluorescenční mikroskopií na experimentální a základní teoretické úrovni (zkušenosti s návrhem a realizací experimentálních setupů, s měřením, se zpracováním a interpretací dat). Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v recenzovaných časopisech. Vyžadujeme samostatnost a iniciativu ve vyhledávání inovativních řešení, jakožto i schopnost pracovat v týmu.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • motivační dopis
  • doporučující dopis
  • popis dosavadní praxe
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Zveřejněno: 2023-10-30
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 1 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.