Veletrh ČZU ukáže, jak se studenti uplatní v oblasti ochrany přírody

Letošní ročník Veletrhu pracovních příležitostí na Fakultě lesnické a dřevařské a Fakultě životního prostředí ČZU se propojil s projektem Future environmentalists. Na univerzitu se tak přijedou prezentovat i zajímaví zahraniční zaměstnavatelé.

Asociace národních parků Bulharska, Bulharská nadace pro biologickou rozmanitost, Bulharská lesnická univerzita, Aristotelova univerzita v Soluni či lovecké federace Makedonie a Thrákie a mnozí další. Veletrh pracovních příležitostí Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) a Fakulty životního prostředí bude letos výjimečný. „Zaměříme se na uplatnění studentů v oblasti ochrany životního prostředí. Akce je součástí mezinárodního projektu Budoucí environmentalisté – spojení řízení evropského přírodního kapitálu s terénním výzkumem,“ vysvětlil projektový manažer projektu Martin Čabrada z FLD.

Veletrh se uskuteční ve čtvrtek 27. února od 10 do 15 hodin v budovách obou fakult. „Účelem akce je umožnit studentům setkat se se zástupci předních veřejných či soukromých zaměstnavatelů, neziskových organizací a evropských univerzit v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí s cílem zvýšit jejich šanci na uplatnitelnost v oblasti ochrany životního prostředí,“ popsal odborný garant projektu Jan Kašpar z FLD. Kromě zmiňovaných zahraničních zaměstnavatelů se veletrhu tradičně zúčastní také společnosti a organizace z České republiky.  Srdečně na akci zveme!

Projekt Future Environmentalists se zaměřuje na inovace ve vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím partnerství soukromého sektoru, neziskových organizací, vysokých škol a dalších zainteresovaných stran, jehož cílem je překlenout mezery mezi teorií a praxí. V rámci projektu vzniká unikátní on-line databáze studijních materiálů a dalších interaktivních pomůcek pro studenty tří evropských vysokých škol z ČR, Bulharska a Řecka se zaměřením na ochranu přírody. Projekt je financován v rámci programu „Erasmus+“ Evropské unie v rámci strategických partnerství KA2. Více informací o projektu lze získat na webových stránkách projektu Future Environmentalists.