Olomoucký workshop poodhalí tajemství fungování dědičné informace rostlin

Na konci září se v Olomouci setkají vědci zabývající se studiem dědičné informace rostlin. Akce The Czech Plant Nucleus Workshop 2020, která se uskuteční 29. a 30. září 2020 v Pevnosti poznání Univerzity Palackého, se zaměří na sdílení nejnovějších vědeckých poznatků a poskytne především mladým vědcům působícím v ČR jedinečný prostor pro navázání kontaktů a spoluprací. Registrovat se je možné už nyní.

Odborníci se budou věnovat výsledkům výzkumu buněčného jádra, které společně s chromozomy v něm uloženými, představuje řídící centrum buňky, říká jeden z organizátorů Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum: „Na workshopu budeme řešit například, jak toto centrum dokáže zapnout a vypnout tisíce genů v pravou chvíli nebo to, jak pozná, že bylo poškozeno a dokáže samo sebe za pochodu opravit. Tyto znalosti jsou velmi důležité a mohou hrát do budoucna zásadní roli ve šlechtění odolnějších rostlin s novými vlastnostmi.“

Workshop pořádá skupina odborníků z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Biologického centra AV ČR, v.v.i., Masarykovy univerzity a Univerzity Kalovy. Zájemci z řad odborných pracovníků a studentů se mohou registrovat do 15. srpna 2020 zde.