Brněnské VUT čekají rekonstrukce za miliardu i stěhování architektů

Bývalá vojenská kasárna na rohu Údolní a Úvozu dnes obývá Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. V budoucnu by zde mělo vzniknout zázemí, kde by společně mohly sídlit jak FaVU, tak i Fakulta architektury. Rozsáhlá rekonstrukce a dostavba Údolní 53 vychází z původní architektonické soutěže a dokončena by mohla být za čtyři roky. Podobný rozsah investic je v plánu i v areálu Fakulty strojního inženýrství na Technické, kde se každý rok bude opravovat dvojice budov. 

O stavební úpravě komplexu Údolní 53 se na VUT hovoří už dlouho. „V letech 2006 a 2007 proběhla veřejná architektonická soutěž o návrh úpravy areálu, na kterou nyní navazujeme a vycházíme z ní. Tehdy přišlo 22 návrhů, ze kterých odborná porota vybrala ten vítězný od společnosti FAM architekti. Po 14 letech od původní soutěže se ale zadání musí mírně aktualizovat,“ popisuje historický vývoj Petr Marvan, vedoucí investičního odboru VUT.

Kromě rekonstrukcí stávajících historických objektů, které zahrnují například výměnu oken, opravu střech nebo modernizaci zázemí, by mělo dojít i k dostavbě nových budov ve vnitrobloku.

„Rekonstrukce bude probíhat za provozu, proto je nutné ji rozfázovat, aby mohla být zachována výuka na Fakultě výtvarných umění. Letos na podzim zahájíme projekční práce a zpracování finální architektonické studie, následně se budeme věnovat dokumentacím pro územní řízení a stavební povolení, samotné stavební práce by mohly začít v roce 2022 a o dva roky později by mělo být hotovo,“ naznačuje časový rámec Marvan. V zadání pro projektanty je, aby zde vznikly i společné dílny a ateliéry, které budou využívat společně FaVU i Fakulta architektury. Ta by se případně do areálu přestěhovala až po dokončení stavby.

Jedna z variant nyní počítá s tím, že nový vstup do areálu by byl u křižovatky ulic Úvoz a Údolní, kde se nachází busta Viktora Kaplana. Historická aula umístěná v tomto rohovém objektu by tak zůstala zachována, přestože v zadání původní architektonické soutěže se počítalo s jejím zbouráním. Zde by také mohly být, kromě vstupu do areálu, i společné výstavní prostory, případně prostory pro společenské a kulturní události. Cílem je nabídnout umělcům vnitřní i vnější výstavní plochy, ostatně už nyní může sloužit park v areálu např. pro expozici soch.

„Park i společné kulturní prostory by měly zůstat přístupné veřejnosti, ale ne zcela nekontrolovaně. I proto jsme se rozhodli v rámci bezpečnosti zachovat rohový objekt a nebourat jej,“ říká Marvan. Celkové náklady stavby by se mohly pohybovat okolo 400 milionů korun bez daně.

Druhým velkým investičním projektem je rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor areálu Fakulty strojního inženýrství. Konkrétně jde o bloky A2, A3, A4, B1, B2, B3 a tzv. kloubových hal. K tomu se ještě příští rok odehraje úprava společných prostor v budovách A5 a A6, kde dojde k rekonstrukci toalet, chodeb atd., a také k částečné modernizaci auly Q.

Protože rozsáhlá rekonstrukce se odehraje za plného provozu, je opět rozdělena do více etap. Každý rok se tak musí dočasně vystěhovat dvě z budov. „Během následujících let by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci. Každý rok chceme rekonstruovat jednu budovu A a jednu B, takže pokud půjde vše dobře, v roce 2024 bude dokončena jak Údolní 53, tak i rekonstrukce FSI,“ nabízí výhled do budoucna vedoucí odboru s tím, že i zde by se celkové investice na stavební úpravy měly pohybovat okolo 400 milionů korun bez daně. Obě akce jsou zařazeny do tzv. programového financování Rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Většina nákladů tedy bude hrazena ze státního rozpočtu, minimální povinné spolufinancování z vlastních zdrojů univerzity je v programu nastaveno patnáct procent.

„Plán fakulty je takový, že by se díky rekonstrukci mohly částečně dislokovat některé ústavy, protože za posledních 30 let docházelo k různému stěhování, takže vznikly situace, kdy má jeden ústav prostory na několika místech areálu, což není moc praktické. Navíc by se ústavy mohly lépe logicky seskupit podle svého zaměření,“ dodává k navrhovaným přesunům Marvan. Zde už ale záleží na vedení fakulty, se kterým přípravy akce Investiční odbor intenzivně komunikuje a koordinuje. Zásadní rekonstrukcí projde mj. fakultní knihovna, která by měla zůstat ve stávajícím podlaží, ale rozšíří se na celé patro. Nově v suterénu získá i depozitář.

Protože venkovní opláštění budov je už opravené, na první pohled student zvenku nepozná, že FSI prochází náročnou přestavbou. Uvnitř ale dojde na výměny rozvodů, opravu učeben, laboratoří i chodeb. „Pro studenty jsou v plánu nové odpočinkové zóny v kloubových halách. Jde o prostory dvou hlavních schodišť, v jednom z nich je umístěn známý výtah pater noster. Zde by měly vzniknout prostory pro samostudium, přičemž v těchto studentských zónách by mohla být k dispozici i kuchyňka. Do přípravy projektu se zapojila i Studentská komora AS FSI, aby výsledný projekt vyhovoval zejména studentům,“ doplňuje Marvan. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ateliér Velehradský.

Nejbližší rekonstrukce čeká budovy A3 a B2, kde se uživatelé pomalu připravují na dočasné přestěhování. Celý proces oprav zasáhne do několika akademických roků, ale jen díky tomu může být provoz fakulty zachován i v průběhu náročné přestavby. To platí jak pro areál FSI, tak pro Údolní 53.