Názor: Je současný model univerzit udržitelný? Nastal čas řešit digitální chudobu

Diskuse o dopadu pandemie na vysokoškolské vzdělávání po celém světě se zaměřují i na to, zda je současný model udržitelný. Ukazuje se totiž, jak moc nynější situací trpí studenti ze znevýhodněného prostředí. Kromě toho, jak by měla vypadat výuka a výzkum, je tedy nejvyšší čas zabývat se také otázkou rovného přístupu ke vzdělávání, píše v komentáři Graeme Atherton, ředitel britské organizace NEON, která se zaměřuje na přístup k vysokoškolskému vzdělávání a sociální mobilitu.

Současnou situací nejvíce trpí znevýhodnění studenti a lidé s nízkým příjmem. Jejich podpora během pandemie není dostatečná. Ukázal to průzkum v 45 zemích světa, jejž provedly britské organizace NEON a Sutton Trust. A problém se netýká jen zemí s horší ekonomickou situací.

Zásadní potíží je nedostatečný přístup k internetu a technologiím i nedostatečná finanční podpora. Ani v bohatších zemích nemají přístup k internetu všichni a ti, kteří už k němu nějaký přístup mají, často elektronická zařízení sdílejí a mají v domácnosti omezený studijní prostor.

Z průzkumu tak podle Athertona vyplývá, že on-line učení spíše omezuje, než že by rozšiřovalo přístup k vysokoškolskému vzdělávání.

Podpora znevýhodněných studentů v zemích OECD

Zejména ekonomicky silnější země si ale problém do jisté míry uvědomují. Určitou formu finanční podpory uvádějí v průzkumu zástupci více než poloviny zemí (60 %). Z jedenadvaceti zemí OECD zahrnutých ve studii poskytlo finanční podporu znevýhodněným studentům devatenáct. Jednalo se hlavně o úlevy na školném nebo doplňkové granty.

Kanada například zdvojnásobila granty pro studenty s nízkými příjmy. Spojené státy poskytly studentům a institucím podporu ve výši 14 miliard dolarů, Nizozemsko snížilo školné pro studenty v prvním ročníku vysokoškolského studia na polovinu, a Německo na podporu studentů vyčlenilo 100 milionů eur. V Irsku byla dodatečná finanční podpora pro studenty kombinována s investicí 15 milionů eur do IT vybavení pro studenty s nízkými příjmy.

Zdroje, které by umožnily přístup a úspěch studentům s nízkými příjmy postiženými pandemií, našly ale nejen země OECD. Indonésie umožnila studentům s nízkými příjmy odložit školné, zatímco na Filipínách jim nabízejí dotace na školné, pokud po ukončení studia budou spolupracovat s místními školami, jistý druh podpory poskytuje i Kolumbie.

V Austrálii se kromě finanční pomoci zohledňuje znevýhodnění při hodnocení výkonu studentů u zkoušek na střední škole, které jsou nezbytné pro vstup na univerzity. V Kalifornii byla zřízena pracovní skupina, která má dohlížet na to, aby studenti ze znevýhodněného prostředí dostali potřebnou podporu.

Podpora obecně ale zatím stále není dostatečná a většinou je vázána na nějaké další podmínky. Nedosáhnou na ni tak všichni, kteří by potřebovali, uzavírá Atherton.

Zdroj: WAHED24 Europe Conference, University World News

Více k tématu je možné sledovat on-line v záznamu konference Jak by mělo vypadat vysokoškolské vzdělávání v postpandemickém světě.