Mezinárodní tým bude zkoumat změny v cestovním ruchu a jeho návrat z krize

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně vedou rozsáhlý výzkumný projekt, do kterého je zapojeno patnáct univerzit a výzkumných ústavů z Evropy a Izraele. Projekt, který má pomoci obcím a krajům při strategickém plánování cestovního ruchu získal podporu Evropské unie už v loňském roce. Jeho cílem je kompletně vytvořit nový přístup k chápání a řešení kulturního cestovního ruchu s důrazem na podporu rozvoje znevýhodněných oblastí.

Než se práce vědců stihla rozběhnout naplno, objevila se koronavirová krize. Mezinárodní tým se proto nyní pokusí zachytit dynamiku změn v kulturním cestovním ruchu.

„V rámci projektu se dopad epidemie již nyní začíná projevovat na zpoždění termínů zahájení terénních prací a tím pádem i očekávaných výstupů. Kolegové v ostatních evropských zemích a také my v Česku jsme limitováni restriktivními vládními a hygienickými opatřeními, která neumožňují zahájení rozhovorů s místními aktéry, ale ani s turisty a místními občany na území případových studií jednotlivých států,“ uvedla Milada Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty MENDELU, která tříletý mezinárodní projekt od ledna letošního roku vede.

Výzkumníci museli odložit o půl roku práci v terénu. Až se tam dostanou, budou shromážděná data významně ovlivněna okamžitými a akutně zaznamenanými důsledky koronavirové pandemie. „Získaná data nebudou popisovat stav věcí v normálním provozním režimu, ale spíše po šoku z krize. Tato situace nám však skýtá unikátní možnost využít tuto krizovou situaci k detailnímu zachycení dynamiky změn právě v oblasti kulturního cestovního ruchu, kdy budou podrobně monitorovány první tři roky návratu k normálu z aktuální recese,“ uvedla Šťastná.

Vědci proto v současnosti chystají aktualizaci výzkumných cílů, aby výsledky jejich snažení odpovídaly nejaktuálnějším sociálním a společenským výzvám. „Cestovní ruch je paralyzován a zatím nelze předvídat, kdy se současná opatření v tomto směru začnou uvolňovat. Co je však zřejmé, je fakt, že i po uvolnění opatření bude návrat k normálu velmi problematický proces a bude trvat velmi dlouhou dobu. Dá se očekávat, že první oživení kulturního cestovního ruchu může nastat na úrovni lokální a regionální, kde většina obyvatel bude preferovat návštěvy národních památek a turistických míst před cestami do zahraničí,“ dodala Šťastná.