Anketa: Cizinci oceňují mezinárodní prostředí kampusu i výuku

Jak hodnotí své studium na ČVUT studenti-samoplátci? Třem z nich jsme položili anketní otázky.

1. Jak jste spokojen se studiem a zázemím na ČVUT? Naplnila se vaše očekávání, či byla představa jiná? V čem?
2. Čeho si na svém studiu nejvíc ceníte? Co vidíte jako hlavní přínos placeného studia v ČR pro své další studium, profesní kariéru či osobní život?
3. Doporučil byste studium v ČR či přímo na ČVUT dalším zájemcům z vaší země?

Eder Jair Tejada Ortigoza, Mexiko
Fakulta informačních technologií ČVUT
Bakalářský program Software Engineering

1. Všechna má očekávání byla splněna. Osobně si myslím, že ČVUT je univerzita s kvalitními akademiky s bohatými zkušenosti ve svých oborech. Byl jsem taky velmi pozitivně překvapen, jak je ČVUT ve svých laboratořích na jednotlivých fakultách vybaveno a že studenti mohou tato zařízení naplno využívat k úspěšnému dokončení svého studia.

2. Velmi si cením podpory ze strany vyučujících, kteří byli a jsou otevření konzultovat se mnou studentské záležitosti, když se vyskytl nějaký problém. Největším benefitem pro mě bylo mezinárodní prostředí v dejvickém kampusu i mimo něj, což mi do budoucna přináší výhodu pracovat v mezinárodním týmu v mém oboru.

3. Studovat v České republice bych doporučil bez váhání, protože to je zkušenost, která vám změní život. A pak máte na co vzpomínat.

Suraj Shetty, Indie
Fakulta strojní ČVUT
Magisterský program: Instrumentation and Control Engineering

1. Kvalita a úroveň vzdělání je srovnatelná, ne-li lepší než v mé zemi. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl studovat v Praze, bylo žít v rozmanitém prostředí, získat znalosti z mezinárodního průmyslu a jeho odvětví a mít možnost cestovat po Evropě. Můžu říct, že jsem se studiem a pobytem v České republice spokojen.

2. Během svého studia jsem měl možnost setkat se s lidmi s různým kulturním zázemím a dokázal jsem si vyvinout větší empatii. To mi pomohlo vytvořit si jedinečnou perspektivu pro osobní život, která mne povede do budoucna.

3. Studovat v ČR rozhodně doporučuji lidem, kteří si chtějí rozšířit obzory a kteří chtějí osobnostně růst.

Ahmad Alshammari, Saudská Arábie
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Doktorský program: Electrical Engineering – Power Engineering and Management

1. Studium bylo náročné, ale s pravidelným studováním, pracovitostí a vytrvalostí to člověk zvládne.

2. Největší radost jsem měl z toho, že mi vždy krásně vycházel rozvrh. Obecně si myslím, že uplatnitelnost absolventů ČVUT, a to jak českých, tak i anglických programů je hodně vysoká a možnosti po studiu jsou veliké.

3. Ano, určitě bych studium na ČVUT doporučil. Kvalita vzdělání je vysoká a profesoři se zajímají o studenty a řeší s nimi všechny aspekty studia. Přeji novým studentům hodně úspěchů v jejich vědeckých směrech.