Novou předsedkyní České konference rektorů bude Milena Králíčková

Česká konference rektorů dnes volila v tajných volbách nové předsednictvo, jehož funkční období začíná 1. srpna 2023 a končí 31. července 2025. Předsedkyní se stane Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. Nahradí ve funkci předsedy ČKR rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše.

Místopředsedy a místopředsedkyněmi se pak stanou rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák, rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák,  rektorka Vysoké školy zdravotnické Jitka Němcová a rektorka Akademie múzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádná.