Rektorem ústecké univerzity zůstane Martin Balej

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil na zasedání 31. 10. kandidáta na rektora pro funkční období od 18. března 2019 do 17. března 2023. Rektorem tak zůstává Martin Balej, který získal v 1. kole hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu univerzity. Byl jediným kandidátem, nominovalo jej hned jedenáct představitelů univerzity, převážně děkanů a proděkanů fakult i vědeckých pracovníků školy. 

„Důvěry, kterou ve mně opakovaně vložil univerzitní akademický senát, si nesmírně vážím. Setrvání na postu rektora mi umožní dokončit rozdělanou práci a využít dosavadní kontakty ve prospěch UJEP,“ uvedl rektor Balej.

Týden před volbou Martin Balej představil svůj volební program akademickým pracovníkům, studentům a zaměstnancům UJEP na shromáždění Akademické obce UJEP 24. 10. 2018. Základními vizemi univerzity pro nadcházející čtyři roky podle něj budou: sdílení infrastruktury a lidského potenciálu, investice do lidského potenciálu, vyšší míra internacionalizace a férový personální management.

„Jsem přesvědčen, že patriotismus a jednotná univerzita jsou jedinou cestou, kterou se ústecká univerzita může ubírat. Uvnitř univerzity budu posilovat pozitivní sounáležitost a přátelskou mezifakultní spolupráci. Chci být rektorem celé univerzity, nikoliv jedné či dvou fakult,“ vzkázal ve svém projevu akademické obci Martin Balej.

Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh je podáván prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací o volbě kandidáta na rektora je k dispozici na volební stránce Akademického senátu UJEP.