Co je společenská odpovědnost vysokých škol? Sledujte online diskuzi

Nakupují zelenou energii, řeší recyklaci odpadů, spolupracují s místní samosprávou, na společném výzkumu s firmami a angažují se v dobrovolnické činnosti. České vysoké školy čím dál více myslí na svou společenskou odpovědnost. O tom, jak se původně firemní koncept přenáší na akademickou půdu a jak se k němu školy staví či stavět mohou, budou mluvit zástupci univerzit a regionálních organizací v online diskuzi v úterý 23. června od 15.00 na www.universitas.cz.

Cílem prvního z chystané série kulatých stolů věnujících se aktuálním otázkám vysokého školství je otevřít debatu o společenské odpovědnosti v pojetí univerzit. Diskutující se budou zabývat definicemi společenské odpovědnosti, odlišnostmi tohoto konceptu u podniků a vysokých škol i tím, jak se v současnosti české vysoké školství k tomuto konceptu staví. K prvnímu kulatému stolu zasedne osm diskutujících. 

Management vysokých škol budou reprezentovat rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlýkvestorka Masarykovy univerzity (MU) Marta Valešová. Divadelní dramaturg, scenárista, herec a pedagog Petr Oslzlý se v 80. letech angažoval v organizaci Podzemní univerzity a v roce 1989 byl jedním z iniciátorů divadelní stávky. Dva roky také působil jako poradce a asistent prezidenta Václava Havla pro kulturní otázky. Marta Valešová řídí jako kvestorka hospodaření a vnitřní správu univerzity a dříve vedla Úřad Regionální rady Jihovýchod zodpovědný za řízení regionálního operačního programu hospodařícího s fondy Evropské unie. V rámci MU podporuje aktivity naplňující principy společenské odpovědnosti. 

Ta souvisí také se spoluprací se soukromými firmami a rozvojem vztahů v rámci komunity. K diskuznímu stolu proto zasedne také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje Jan Vitula, který se například podílel na vzniku jedné z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podnikatelský pohled do debaty vnese marketingový ředitel Jihomoravského inovačního centra Michal Veselý, který má zkušenosti s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti životního prostředí, kdy se podílel na vzniku soutěže Evropský strom roku nebo spoluvedl Ekofilm festival. 

Zavádění principů společenské odpovědnosti na univerzitách se samozřejmě dotkne i akademiků a studentů. Akademickou obec bude v diskuzi zastupovat Anna Putnová z Vysokého učení technického (VUT), která se problematice společenské odpovědnosti firem věnuje profesně a je mimo jiné členkou Etické komise VUT a výboru Společnosti pro etiku v ekonomii.

Názory studentů přednese Filip Kouřil z Mendelovy univerzity, který se o ekologii a etiku zajímá už od střední školy a dvakrát byl jako dobrovolník v Indonésii pomáhat se zachováním tamních pralesů. Ve škole se pak věnuje například řešení problematiky třídění odpadu na kolejích. MU a VUT bude zastupovat Vojtěch Kundrát, který dobrovolničí především v Africe a jako chemik pomáhal například s instalací filtrů na vodu v Tanzanii nebo na začátku pandemie koronaviru stál u vzniku šicí dílny v Divadle Husa na provázku.

Posledním diskutujícím bude Adam Gromnica z Oddělení veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí, který se angažuje mimo jiné v tématu udržitelnosti a udržitelných nákupů, což je oblast, které by se mohly zhostit právě univerzity. 

Celou diskuzi bude moderovat Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity (MENDELU), jejíž specializací je společenská odpovědnost. Založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti na MENDELU a dlouhodobě se snaží posílit informovanost o tématu u široké veřejnosti.

Brněnské diskuzní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoké učení technické v Brně. Mediálními partnery jsou magazín vysokých škol Universitas a MUNI TV.

Na brněnskou debatu o obecném tématu společenské odpovědnosti navážou na podzim další dvě setkání v Ostravě a Praze, která by se měla zaměřit na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti, a to na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize a na pomoc se zvládáním klimatické změny.