Přírodověda hostila Evropskou olympiádu experimentální vědy

Prestižní soutěž tříčlenných týmů hostila ve dnech 8. až 14. května 2022 Přírodovědecká fakulta UHK. Evropské olympiády experimentální vědy (European Olympiad of Experimental Science) pro mladé vědce do 17 let se zúčastnilo téměř 130 soutěžících z 20 zemí EU. Nejmladší byl čerstvě patnáctiletý.  

 „České týmy předvedly výborné výkony a potvrdily naši dlouhodobou přítomnost na špičce v této soutěži,“ říká Jan Kříž, výkonný ředitel organizačního výboru EOES a děkan Přírodovědecké fakulty UHK. Olympiáda se na Univerzitě Hradec Králové konala podruhé, v roce 2011 ještě pod původním názvem EUSO. 

Češi vezou stříbro

Reprezentanti ČR vybojovali úspěšně stříbrné medaile a umístili se na předních příčkách soutěže. Český tým ve složení Václav Verner, Andrea Slívová a Matouš Kejval se v konkurenci 42 týmů z EU umístil na 8. místě. Druhý tým, David Mendl, Jakub Kocháň a Šimon Vlach, obsadil 13. příčku. Celkovým vítězem se stal tým Německa. Na zlaté medaile dosáhlo celkem 5 týmů (Německo – 2×, Estonsko, Bulharsko, Lucembursko). 

Při několikahodinovém řešení náročných úloh, kdy se každý věnuje své části z chemie, biologie nebo fyziky, museli studenti prokázat schopnost spolupráce i znalosti přesahující rámec učiva na gymnáziích a dovednosti pro práci v laboratořích.

Soutěžní úlohy s českou stopou

Úlohy olympiády jsou vždy inspirované hostitelskou zemí. V případě České republiky se zaměřily na práci s kyselinou hyaluronovou, jejíž významným producentem ČR je, genetiku, která tak připomněla 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, a na antivirotika prof. Antonína Holého. Olympiádu podpořila navíc i jeho žena Ludmila Holá. 

Náročná soutěž nejen pro studenty

A nejsou to jen studenti, pro které je soutěž náročná. S každým týmem dorazil ještě tým mentorů, kteří několikastránkové úlohy konzultují nejprve s jejich autory z hostitelské země a pak překládají do jednotlivých mateřských jazyků. Překlady se často protahují až do pozdních nočních hodin. 

Fyzikální části úloh měli na starosti vědci z Přírodovědecké fakulty UHK pod vedením doc. Jana Šlégra: „Vzhledem k letošnímu výročí 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, jsme věnovali jednu z úloh dědičnosti. Její fyzikální část jsme zaměřili na zkoumání DNA. Konkrétně jsme se inspirovali snímkem Rosalindy Franklinové, který dokázal, že molekula DNA má tvar dvoušroubovice. Difrakci, která tento tvar odhalila, si studenti vyzkoušeli na vlasech a pružině a posléze určovali vlastnosti DNA i na původním slavném snímku,“ popisuje Jan Šlégr. „Diskuze úloh s mentory jsou důležitou součástí olympiády a díky jejich novým pohledům je tak můžeme udělat pro studenty ještě zajímavější,“ dodává.

Olympijská přátelství 

EOES není však jen o soutěžení. Jejím cílem je také propojovat mladé vědce a vědkyně z Evropské unie a představovat jim zajímavá místa. Soutěžní týden je tedy prokládán i výlety a zábavou. Podívali se do Archeoparku Všestary, Hospitálu Kuks, Zoo Dvůr Králové, Královéhradecké provozní a vydali se i na Hvězdárnu a Planetárium a do Gladiator arény. 

Týmy jsou sestavovány z úspěšných řešitelů předmětových olympiád a jejich kroky vedou v budoucnu často na nejprestižnější univerzity. 

„Olympiády jako EOES mají v soutěžících podporovat zájem o vědu a já věřím, že v příštích letech o těchto studentech a studentkách ještě mnoho uslyšíme,“ uzavírá Jan Kříž.