Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Na svém prvním zasedání, které se konalo v Luhačovicích, rada ustanovila svého předsedu. Stal se jím rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík.

Posilovat role vysokých škol v regionech, intenzivněji spolupracovat na rozvoji konkurenceschopnosti krajů a municipalit, upevňovat znam vzdělání a společenské odpovědnosti v regionech, lépe prosazovat principy transparentního a spravedlivého hodnocení vysokých škol v kontextu jejich financování. To jsou jen některé z cílů, které si Meziregionální univerzitní rada klade.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, abychom koordinovaně postupovali v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel, vysvětluje předseda MUR a rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Podle něj je také podstatné naplňovat i RIS3 strategii, tedy lépe cílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a implementace inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR, zvýšit uplatnitelnost absolventů v krajích a zejména podporovat vzdělanost v regionech. Právě podpora vysokých škol v regionech je podle prof. Vladimíra Sedlaříka podstatná.

Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionů, tvrdí Sedlařík.

Příkladem může být pandemie koronaviru, kdy vysoké školy pomáhaly krajům i jednotlivým složkám IZS. Ať už to byla výroba dezinfenkce či nanoroušek, která se realizovala u nás na zlínské univerzitě,“ popisuje. „Bez personální a přístrojové infrastruktury, kterou regionální vysoké školy mají, by toto nebylo možné. Obdobné příklady můžeme najít i na vysokých školách v ostatních regionech.

Členy Meziregionální univerzitní rady jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola polytechnická Jihlava.